Kirken logo
Fordypning i frivillighet

Fordypning i frivillighet

Etterutdanning og fagstoff

 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  10.11.2023
 • Oppdatert
  10.11.2023
 • Beskrivelse

  Vil du fordype deg mer i frivillighet?

  Det er muligheter for etterutdanning som gir mer innsikt i frivillighet og frivillighetsledelse

  For fagledere innen kirkemusikk, kirkelig undervisning eller diakoni mer her: Ledelsesemne ved VID: Fagledelse og innovasjon i Den norske kirke (15 stp. på masternivå) - Det sentrale OU-styret i KA-området (ouinfo.no)

   

  Nylig utgitte bøker:

  «En god frivillighetskultur» av Stephen Sirris

  Organisering, ledelse og utvikling av frivillighet i Den norske kirke

  Boken er en fagfellevurdert vitenskapelig monografi og bygger på et forskningsprosjekt om kirkelig frivillighet. Leserne får ny innsikt i særtrekk ved frivillighetskulturen i menighetene. Forfatteren ut­forsker og gir innsikt i sammenhenger mellom frivillighetens praksis og teologi. Formålet er å bidra til en mer helhetlig forståelse av frivillig­hetens rolle i Den norske kirke. Boken er skrevet i lys av to faglige perspektiver: organisasjons- og ledelsesfag samt praktisk teologi. Boken er skrevet for forskere og praktikere; frivillige, ansatte og rådsmedlemmer i Den norske kirke samt studenter ved utdanninger som fører til kirkelig stilling. 

  Boken er utgitt på IKO forlag og kan kjøpes her.

   

  «Frivillighet og ledelse av Frivillige» av Stephen Sirris

  Frivillig arbeid har lang tradisjon i Norge og står sentralt i lokalsamfunnene gjennom lag, foreninger og frivilligsentraler. Frivillighet er i endring og har fått fornyet oppmerksomhet i forbindelse med koronapandemien og satsningen gjennom Frivillighetens år 2022.

  Denne fagboken drøfter spørsmål som:

  • Hva er særegent og verdifullt ved norsk organisert frivillighet, og hvordan kan den best ledes?
  • Hva er frivillighetens betydning for samfunnet, organisasjoner og enkeltmennesker?
  • Hvilke rolle spiller motivasjon og mening?
  • Hvordan kan frivillige rekrutteres og følges opp?

  Boken er forskningsbasert og bidrar til bedre kunnskap om frivillighet og ledelse av frivillige, og dermed økt forståelse og bedre ledelsespraksis i feltet. Forfatteren belyser temaet fra et tverrfaglig perspektiv og gir innsikt i allmenne og kontekstuelle forhold ved norsk frivillighetsarbeid. Teksten inneholder en rekke eksempler fra ulike organisasjoner.

  En ny modell for frivillighetsledelse som legger vekt på det verdsettende og tilretteleggende aspektet, strukturerer bokens innhold. Kapitlene vies modellens ledelsesfaglige temaer med konkrete ledelsesimplikasjoner.

  Målgruppen er studenter og forskere innenfor organisasjons- og ledelsesfag, helse- og sosialfag, kirkelige utdanninger og andre studieløp som kvalifiserer til arbeid hvor man vil møte og samarbeide med frivillige. For forskere gir boken innsikt i ledelse i frivillige organisasjoner. Både ansatte og frivillige i Frivillighets-Norge vil ha utbytte av boken.

  Se mer her: Frivillighet og ledelse av frivillige av Stephen Sirris (Heftet) - Organisasjon og ledelse | Cappelen Damm Undervisning

   

   

Kontaktpersoner