Kirken logo
Innsamling og givertjeneste

Fotograf: Bo Mathisen

Innsamling og givertjeneste

Ulike måter å drive innsamling av midler til menighetens arbeid eller ulike prosjekter

 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  14.06.2021
 • Oppdatert
  27.03.2024
 • Beskrivelse

  Innsamling handler ikke om penger, men om å engasjere til tjeneste.

  • ForbønnsTJENESTE
  • FrivillighetsTJENESTE
  • GiverTJENESTE

  Vi må våge å utfordre hele folkekirke menigheten – det burde ikke være nødvendig å kunne gi uttrykk for sin tro for å kunne bake kake.Staben har er en viktig rolle å veilede til riktig tjeneste – det handler altså IKKE om å finne noen som kan gjøre noe som jeg ikke har lyst til, men det handler om å veilede folk til å ta et ansvar, finne en tjeneste – en oppgave som er meningsfull for den enkelte til Guds ære og til andres hjelp og glede.

  Hva er det som motiverer til tjeneste? Klare mål – vite hvor vi skal, tydelighet, samarbeid samt at det er fint når man ser resultater.

  Vi mennesker er i ulike livsfaser. De eldre på sykehjemmet kan være aktive i forbønn. De kan kanskje ikke være med i frivillighetstjenesten. Unge mennesker i en etableringsfase og med høy studiegjeld kan kanskje ikke så lett være med i en givertjeneste, men kan bidra med frivillighet. Godt voksne med stabil økonomi kan kanskje se at deres innsats kan være en fast givertjeneste slik at menigheten får den forutsigbare økonomien som gjør at man kan satse. Vi er i forskjellige faser av livet og kan utfordres til å bidra forskjellig.

  Staben har er en viktig rolle å veilede til riktig tjeneste – det handler altså IKKE om å finne noen som kan gjøre noe som jeg ikke har lyst til, men det handler om å veilede folk til å ta et ansvar, finne en tjeneste – en oppgave som er meningsfull for den enkelte til Guds ære og til andres hjelp og glede.

  Hva er det som motiverer til tjeneste? Klare mål – vite hvor vi skal, tydelighet, samarbeid samt at det er fint når man ser resultater.

  10 prinsipper for lojalitetsbyggende/kirkebyggende innsamling (pdf) fra Tore Gullaksen, Agder og Telemark bispedømme

   

   

 • Administrasjon

  Administrasjon og betalingsløsninger

  Når vi forvalter gaver er det svært viktig at vi har gode rutiner og ryddighet. Det er selvsagt at det alltid skal være to som teller opp takkoffer eller kollekter, men det må også være gode administrative rutiner rundt håndtering av gaver som kommer inn via bank eller Vipps etc.

  Menigheten bør også lage seg klare rutiner for hvordan gaver håndteres og ikke minst hvordan man lagrer informasjon om giveren og det som gis.

  Kun et fåtall bør ha kjennskap til hvor mye den enkelte gir, og dette er selvsagt informasjon som er taushetsbelagt. At noen flere som arbeider f.eks. med givertjenesten må vite HVEM som er faste givere, er naturlig, men de bør ikke vite hvor mye hvert enkelt gir. En giverkomite i en menighet må vite hvem som er givere, slik at de ikke spør dem om å bli nye givere. Det er naturlig at informasjon om hvem som er givere holdes innen giverkomiteen.

  Skattefradrag

  Det er skattefradrag for gaver gitt til menighet og frivillige organisasjoner (for 2022 inntil NOK 25 000,- per person, gitt totalt til menigheter og frivillige organisasjoner). Menigheten må ha giverens fødselsnummer og rapportere dette inn gjennom medlemsregisteret innen fristen i januar hvert år. Det gis ikke anledning for giveren å legge gaver inn i egen skattemelding. Alternativt rapporteres dette direkte fra støttesystemer, som Solidus og ProFundo etc.

  Gaver gitt i takkoffer eller kollekt under gudstjenesten gir også mulighet for skattefradrag. Dette forutsetter at giveren har gitt tilsagn gjennom å gi sitt fødselsnummer og at menigheten har system for å ta imot informasjon om gavene. Dette får man primært gjennom å bruke støttesystemer, men kan selvsagt også gjøres manuelt (Excel). Menigheten kan rapportere dette inn gjennom Medlemsregisteret for skattefradrag, dersom ikke gavene rapporteres gjennom giversystemene Solidus og Profundo.

  Alle takkoffer i gudstjenesten gir slikt skattefradrag, inkludert takkoffer til eksterne organisasjoner fordi alle takkoffer er en gave til menigheten, men menighetsrådet har et vedtak om at takkoffer for den søndagen skal gå til en ekstern organisasjon.

  VIPPS

  Ny funksjonalitet: Menigheten får enklere oversikt over gaver og salg i Vipps
  I en tid har en gruppe fra Den norske kirke gitt innspill til utviklere i Vipps, for at de kunne videreutvikle Vipps produktet slik at det i større grad er tilpasset menighetenes behov. Det er et flott og unikt samarbeid som fortsetter, men nå lanseres noen funksjonelle forbedringer som vi håper kan både gi bedre oversikt for den enkelte som skal gi en gave eller betale for noe, men ikke minst også bidra til at det administrative etterarbeidet blir enklere. Det er mange ansatte på menighetskontoret som har brukt mye tid på å finne ut om innbetalingen på Vipps var en gave eller betaling for tacomiddag eller lignende
  Det som lanseres nå er kun første skritt i et lengre løp. Vårt håp er at vi skal kunne automatisere større deler, eller hele prosessen fra beløpet betales/gis i Vipps Appen til beløpet er ført i regnskap. Dette ligger noe frem i tid.

  Det som nå lanseres er at det nå er mulig å opprette KATEGORIER under hvert salgssted i Vipps (gjelder for menigheter som allerede har et vippsnummer). Administrator kan enkelt opprette en egen kategori som gjør det enkelt å skille ulike former for gaver eller betalinger fra hverandre. Alle kategorier kan også ha sin egen QR kode som gjør det raskt og enkelt å betale eller gi en gave. Kategorien vil også fremkomme på rapportene slik at det blir enklere å administrere.
  Hvordan du går fram for å opprette en kategori og noen gode råd om hvordan administrator bør tenke i forhold til regnskap finner du i en nærmere presentasjon her (pdf).

  Takk for gaven
  Vipps har nå åpnet opp for at det er mulig å skreddersy en melding til den som har betalt/gitt en gave. Dette er kun mulig når man har opprettet en kategori. En slik melding kan brukes til å si takk for gaven, eller f. eks bekrefte innbetaling for «taco-fredag» og informere om neste arrangement.

  Se mer om hvordan du oppretter en slik skreddersydd melding her (pdf).

  Enkel handlekurv i Vipps appen
  Dere som selger enkle varer og som opplevde at dere mistet muligheten når VippsGo ble fjernet 1.desember 2020, kan nå glede seg over at det er utviklet ny mulighet. Se resentasjon for hvordan du oppretter en handlekurv funksjonalitet (pdf).

  Støttesystemer

  Det finnes ulike datasystemer som bidrar til at menigheten får en enklere oversikt over giverne sine og hva de gir. Dette er systemer som også enkelt gir mulighet for å opprette og forvalte avtalegiro. Noen av systemene gir også mulighet for å kunne signere en avtalegiro avtale direkte på web siden med bruk av Bank ID.

  Det er svært viktig at menigheten har administrative rutiner som er ryddige og som skaper troverdighet. Det anbefales å benytte seg av støttesystemer som holde god oversikt over giverne. Når man skal velge et slikt støttesystem kan det være smart å se til hva andre menigheter i prostiet har valgt. Det er alltid enklere å spørre en kollega om råd og veiledning enn å ringe supporttelefon.

  Slike systemer finner du mer informasjon om her:

  solidus.no

  profundo.no

  xledger.com/no/losning/medlem-giveradministrasjon • Kurs

 • Innsamlinger og gaver

  Ulike former for innsamlinger og gaver

  Enkeltgaver 

  Her finner du informasjon om:

  • Takkoffer/kollekt i gudstjenesten
  • Vipps
  • Innsamling gjennom menighetsblad
  • Innsamling av større enkeltbeløp

  Fast givertjeneste

  Her finner du informasjon om:

  • Hvordan administrere menighetens givertjeneste?
  • Informasjon og kommunikasjon med potensielle givere
  • Verving av givere

  Se også eksempler fra menigheter:

  Brosjyre for fast givertjeneste fra Froland menighet

  Brosjyre for fast givertjeneste fra Søgne menighet

  Ringemanus fra Gjerpen menighet

  Gaver

  Her finner du informasjon om:

  • Anledningsgaver
  • Minnegaver
  • Testamentariske gaver

  Innsamlinger

  Her finner du informasjon om:

  • Arrangement-innsamling
  • Innsamling i sosiale medier
  • Folkefinansiering

  Andre inntektskilder

  Her finner du informasjon om:

  • Gaver fra næringslivet
  • Søknader
  • Salg, auksjoner mm.

   

 • Oppfølging

  Særlig når vi skal be om gaver er det viktig at vi kan formidle en visjon for menigheten og kommunisere klare og tydelige mål.

  Hvilken plass skal menigheten ha i nærmiljøet – hvilken rolle skal man spille? Vi må utforme og formulere hva vi engasjerer til. Vi må brenne for noe? Det merkes når vi brenner. Derfor må menighetsrådene sammen med staben formulere og utvikle en visjon.

  Utvikle en VISJON

  • Hvordan menighet vil dere være
  • Hvilken rolle vil dere ha i lokalmiljøet
  • Hva skal kjennetegne din menighet

  Gjør det enkelt og forståelig – du får bare det du spør om.

  Ta på alvor at vi er en FOLKEKIRKE, hvordan makter vi å involvere og engasjere dem som ikke er i kirken hver søndag, men som likevel ønsker å være en del av vår kirke?

  Oppfølging
  Et av de viktigste ordene innen innsamling er ordet TAKK. Giveren fortjener en takk for at de bidrar økonomisk til din menighet.

  Utfordre til delaktighet i folkekirken. Ha bruk for folk med deres evner og anlegg.

  Ønsker menigheten lojale givere som gjerne gir igjen er det også viktig at de får informasjon om hva midlene brukes til og hvordan de brukes.

  Mange menigheter har regelmessige utsendinger med informasjon til sine givere. Bruk gjerne epost etter å ha innhentet epostadressen og tillatelse til å sende informasjon.

  Mange menigheter har også egne samlinger for de faste giverne hvor de takkes og motiveres for videre engasjement i menigheten

  Det er viktig å bygge lojalitet overfor de som gir gaver til menigheten, la dem få oppleve at de er med som viktige medarbeidere i menigheten.

  Her en mail fra en som har ansvar for givertjenesten i en menighet:

  «Hei. Jeg Hadde en utrolig hyggelig samtale på telefon i kveld. En eldre kvinne ringte og sa hun hadde fått et så veldig hyggelig brev i posten. Hun trodde det var en regning, siden det lå i en avlang konvolutt; "Men så stod det TUSEN TAKK med store bokstaver og hjerte!"
  Hun ville øke sitt halvårlige bidrag fra 1000 kroner til 1500. 
  Det var en veldig god tilbakemelding på brevet vi sendte ut.»

 • Bibelsk perspektiv

  Hva sier Bibelen om å gi? Biskop Stein Reinertsen belyser givertjenesten ut fra et bibelsk perspektiv. Hva er mammon, og hva gjør det med oss? Hva innebærer et forvalteransvar? Biskopen tar for seg givertjenesten som svar på mammons makt i vårt liv med utgangspunkt i forvaltertanken.

  Lenke til foredrag (pdf)

Kontaktpersoner