Kirken logo
Energiøkonomisering i kirkebygg

Energiøkonomisering i kirkebygg

E-læringskurs om systematisk arbeid med ENØK. Samarbeid med KA og Norges Kirkevergelag

 • Varighet
  40-60 min. per del
 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  01.04.2023
 • Oppdatert
  20.06.2024
 • Beskrivelse

  Kirkerådet har i mange år samarbeidet med KA og Norges kirkevergelag om miljøspørsmål. Energiøkonomisering i  kirkebygg har derfor blitt et særlig aktuelt tema.

  I denne ressursen finner du et todelt e-læringskurs om enøk. Målgruppen for kurset er spesielt personer med ansvar for drift av kirkebygg (kirkeverger og kirkebyggansvarlige), men det vil også være nyttig at andre brukere av byggene også setter seg inn i disse spørsmålene.

 • Hva lærer jeg i kurset?

  Kurset gir en innføring i hvordan man kan jobbe systematisk med enøk. Kurset gir også en gjennomgang av veiledningsverktøyet «Enøk kirke», som du finner på KAs nettsider eller her: VeilederEnøkKirke_v1.pdf (ka.no)

  Del 1 av kurset stiller spørsmålet "Hvordan kan man redusere kirkebyggenes klimautslipp?". Her lærer man hvordan man kan spare energi og kostnader når det kommer til oppvarming av kirkebygg, samtidig som man tar vare på et godt bruker- og bevaringsmiljø. 

  Del 2 av kurset vil se nærmere på:

  • Veiledningsverktøyet "ENØK-KIRKE"
  • Hvordan gjennomføre gode enøk-prosesser i stab og fellesråd?
  • Hvordan velge riktige enøk-løsninger?
  • De første to trinnene i en «tiltakspyramide»
 • Hvorfor kurs i ENØK?

  Erfaring viser at man kan spare mye energi, penger og utslipp allerede med bevisstgjøring, opplæring og relativt enkle tiltak. Vi kan spare enda mer utslipp gjennom brukstilpasset oppvarming, energistyring og miljøvennlige og energieffektive varmekilder.

  Derfor har vi dette læringsmålet: at hele staben har tilstrekkelig kunnskap om, og motivasjon til, bruk og forvaltning av kirkebygg for å drifte disse energieffektivt og miljøriktig.

 • Kursinnhold og påmelding

  Del 1

  1. Introduksjon og læringsmål
  2. Oppstartsspørsmål
  3. To viktige kilder
  4. Refleksjon og avslutning

  Påmelding del 1 her

   

  Del 2:

  1. Veiledningsverktøyet ENØK-KIRKE
  2. Verktøy, ressurser og løsninger
  3. Eksempel fra Hareid kyrkje

  Påmelding del 2 her

 • Universell utforming

  Alle videoer er tekstet.

  Det vil også bli lagt til lydfiler til alle tekstsidene i kurset.

Kontaktpersoner