Kirken logo
Dugnad for fosterhjem

Dugnad for fosterhjem

Den norske kirke har gått inn på en avtale som skal sørge for at det blir flere gode fosterhjem i Norge.

 • Alder
  voksne/familie
 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  16.03.2021
 • Oppdatert
  04.10.2023
 • Beskrivelse

  Preses Olav Fykse Tveit har signert en ambassadøravtale på vegne av kirken, hvor målsetningen er flere trygge hjem for utsatte barn.

  Avtalen er inngått med Barne- og familiedepartementet, Bufdir og Bufetat (barn-, ungdoms og familiedirektoratet og -etaten). Den norske kirke skal delta i et samarbeid for å synliggjøre behovet for fosterhjem med ulik tros- og livssynstilknytning og få flere av sine medlemmer til å vurdere om å bli fosterhjem kan være noe for dem.

  Fosterhjem – der du er?

  I avtalen forplikter Den norske kirke seg å synliggjøre behov barn har for forskjellige fosterhjem, og bidra til økt kunnskap om hva som skal til for å bli et fosterhjem. Kanskje er løsningen nærmere enn man tror. Kirken skal oppfordre til dette nåde nasjonalt og lokalt. Bufetat forplikter seg til å samarbeide med kirken og menigheter nasjonalt og lokalt og stille sine ressurser til rådighet.

  Alle kan bidra

  Dugnaden er en utfordring til hele Den norske kirke på alle nivåer. Kirkerådet koordinerer dugnaden, og har utfordret bispedømmene til å hjelpe til med å spre informasjon. Hvordan utfordringen følges opp på det enkelte bispedømmekontor, er opp til kontoret selv. Ta gjerne kontakt med diakonirådgiver eller kommunikasjonsrådgiver på det aktuelle bispedømmekontoret

  Vurderer du å bli fosterhjem?

  På Fosterhjem-lenka fosterhjem.no kan interesserte finne og ta kontakt med den lokale fosterhjemstjenesten for å få tilsendt informasjon om å være fosterhjem, stille spørsmål eller melde seg på et lokalt informasjonsmøte.

  Hvordan kan din lokale menighet bidra til dugnaden?

  Ta kontakt med den lokale fosterhjemstjenesten på lenka fosterhjem.no. De bidrar gjerne med lokalt tilpasset informasjon og ressurser. På samme side finnes statistikk og informasjonsvideoer som kan brukes lokalt. Dette kan brukes på lokale informasjonsmøter i menighetens regi eller publiseres i menighetsbladet

  Lenker og dokumenter

  Kirkerådet januar 2021: "Orientering om signering av ambassadøravtale"

  Les intervju preses Olav Fykse Tveit på kirken.no.

  Maler og annet ressursmateriell finner du på fosterhjem.no.

  Oversikt bispedømmer fordelt på BUFETATs fem regionskontor

  Signert ambassadøravtale mellom Barne- og familiedepartementet og Den norske kirke (pdf)

  Slik løser Oslo bispedømme oppdraget "Dugnad for fosterhjem" (pdf)

  Presentasjon "Dugnad fosterhjem for kommunikasjonsrådgivere" (Sigrid Flaata 17.03.21) (ppt)

  Frokostmøte: Kristne fosterhjem – ressurs eller utfordring?

Kontaktpersoner