Kirken logo
E-læringskurs om Åtte kjennetegn

E-læringskurs om Åtte kjennetegn

... for Den norske kirke i møte med et flerkulturelt samfunn.

Publisert 30. november 2023
Oppdatert 30.11.2023

Et innledningskurs og kurs til de tre første kjennetegnene har ligget i ressursbanken en stund. Nå er kursene for de fem siste kjennetegnene klare.

Etter Kirkerådets vedtak om kristne migranter i 2021, har en rekke tiltak vært satt i gang som del av en 3-årig handlingsplan til 2023. En viktig del av dette er å bygge ny kunnskap og kompetanse på hvordan kirken best kan settes i stand til å bli mer flerkulturell. Det har vært gjennomført et forskningsprosjekt med viktige funn, og laget nye ressurser om temaet, inkludert flere videoer og webinarer, samt et refleksjonshefte om «Åtte kjennetegn». Nå foreligger også e-læringskurs til alle kjennetegnene der man kan få en dypere forståelse for utfordringer og muligheter, og hva vi som kirke og felleskap kan gjøre med det. Gå til Den norske kirkes læringsplattform om du er ansatt i Den norske kirke, eller velg snarveien via ressursbanken under fanen «Kurs» på siden om «Åtte kjennetegn». Du kan ta kursene som enkeltperson, men for størst utbytte anbefales det å gjøre det sammen som kolleger i en stab.

Kontaktpersoner