Bilde: SolStock

Demens

Opptak fra webinar Å synge med demens og Å lese Bibelen med demens samt andre ressurser
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: