Fellesavtale for kirken innen lønn, regnskap og timeregistreringssystemer

Felles avtale for LPR-systemer (Lønn personal og regnskap), med mulighet for kjøp av tjenester innen regnskap og lønn

Fellesavtale for kirken innen lønn, regnskap og timeregistreringssystemer, der hver enhet gjør avrop på avtalen for tilgang til systemer og evt. kjøp av tjenester.