Kirkens felles avtale innen lønn, personal og regnskap (LPR)

Felles avtale for lønn, personal og regnskap (LPR)

Alle kirkens organisasjonsenheter kan ta i bruk felles LPR-systemer og evt. kjøpe tjenester innen regnskap og lønn.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: