På design.kirken.no finner du visuell profi, bilder og maler.

Bildebank og malverktøy

Alt du trenger for å jobbe med Den norske kirkes visuelle profil. Består av Den norske kirkes bildearkiv, malverktøy og profilmanual til fri bruk for alle medarbeidere.


 • Beskrivelse

  Visuell profil, bilder og maler | Design.kirken.no

  Design.kirken.no er Den norske kirkes hjem for alt som trengs for å jobbe med Den norske kirkes visuelle profil.

  Alle medarbeidere i kirken kan logge inn og benytte bildearkiv og malverktøy. Enten du trenger maler til å lage trykksaker eller digitale filer til å kommunisere et budskap finner du det her. Du finner også maler til bruk i administrasjons- og kontorarbeid som medarbeider i Den norske kirke.

  Nettstedet består av en åpen del hvor en kan laste ned profilelementer og maler til bruk i Microsoft 365 og Adobe InDesign.

  Den norske kirke ved Kirkerådet har inngått avtale med selskapet Frontify som leverer design.kirken.no.

 • Om produktet

  Om produktet

  Design.kirken.no består av malverktøy, profilmanual og bildearkiv.

  Profilmanual

  Her finner du retningslinjer og inspirasjon for bruk av vår identitet riktig. Her forklares og illustreres eksempler på hvordan logo, farger, fonter, og visuelle elementer skal brukes.

  Bildearkiv

  Her kan du laste ned bilder til fri bruk. Bruk søkefeltet eller trykk på filterknappen for å velge ulike filter. Last ned bilder i ønsket format.

  Maler og malverktøy

  • Maler til trykk og utskrift: Lag materiell som skal trykkes eller skrives ut. Her finner du maler for å lage brosjyrer, plakater, invitasjoner, rapporter – med mer. Finn maler til trykk og utskrift
  • Maler for digitale flater: Lag bilder som skal brukes på skjerm. Her finner du maler for å lage bilder til sosiale medier, et banner til en nettside, digitale stillingsannonser – med mer. Finn maler for digitale flater

  Maler for kontor og administrasjon: Maler som alle medarbeidere bør ha lett tilgjengelig. Last ned logo med menighetens navn, e-post-signatur, PowerPoint-mal og Word-mal – med mer. Finn grunnfiler for medarbeidere

 • Tilgang

  Tilgang

  Innloggingen kan gjøres med kirken.no/kyrkja.no-adresser, eller man kan be om tilgang. Både frivillige og ansatte medarbeidere får tilgang.

 • Kontakt

  Kontakt

  Har du trøbbel med å logge inn med din @kirken.no-bruker? Kontakt Kirkepartners Servicedesk. Telefon 21060708 eller via e-post servicedesk@kirkepartner.no.

  Endringsforslag, ønsker og innspill til forbedringer sendes til produkteier. 

   

  Produkteier

  Heidi Olsen, ho949@kirken.no

  Produkteier har daglig, operativt oppfølgingsansvar og skal følge opp og lede arbeidet med forvaltning, forbedring og utvikling. Produkteier har ansvar for kontinuerlige feilrettinger og forbedringer innenfor budsjettramme fastsatt av systemeier.

  Systemeier

  Ingeborg Dybvig, id933@kirken.no

  Systemeier har ansvar for at produktene oppfyller formålet og gir gevinst. Systemeier har det overordnede ansvaret for at produktene blir tatt i bruk og at opplæring blir gjennomført. Systemeier har en produkteier som sørger for daglig oppfølging. 

 • Status

  Status

  Pr juni 2022 er verktøyet nylig tatt i bruk og alle kan enkelt logge inn.

  Vi kommer til å invitere en del ansatte til å teste den innloggede delen fremover.

  Den store lanseringen kommer etter sommeren 2022 – gjennom allmøte og nyhetsbrev fra Den norske kirke.

 • Opplæring

  Opplæring

  Det kommer kirkelige webinarer og veiledninger til verktøyet tidlig høst 2022 før den store lanseringen.

  Leverandøren av verktøyet, Frontify, har mange gode veiledninger i videoformat på engelsk. Frem til det kirkelige opplæringsmaterialet kommer, kan du gjerne utforske disse ressursene.

 • Relaterte ressurser