Varslingssystem

MittVarsel er kirkens felles løsning for varsling om kritikkverdige forhold. Ansatte og andre skal kunne varsle.