Kirken logo
Varslingssystem

Varslingssystem

MittVarsel er kirkens felles løsning for varsling om kritikkverdige forhold. Ansatte og andre skal kunne varsle.

 • Publisert
  21.06.2022
 • Beskrivelse

  Digitalt varslingssystem

  Ansatte, frivillige, folkevalgte og medlemmer har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i Den norske kirke (Arbeidsmiljølovens § 2A). Alle arbeidsgivere har plikt til å utarbeide rutiner for varsling, og disse skal være lett tilgjengelige for ansatte.

  MittVarsel.no er en portal for varsling om kritikkverdige forhold som ivaretar varslingsprosessen fra kartlegging av kritikkverdige forhold, innkommet varsel, saksbehandling og avslutning av saken.

 • Om produktet

  Om produktet

  MittVarsel.no inneholder

  • Funksjon for saksbehandling
  • Funksjon for kommunikasjon
  • Maler
  • Statistikk

   

  Noen av fordelene med å velge MittVarsel.no som varslingskanal:

  • Alltid oppdatert etter kravene til varsling i Arbeidsmiljøloven
  • Universelt utformet
  • Sikrer anonymitet og kryptering av informasjon
  • Gir mulighet for dialog med varsler
  • Varsler kan velge å varsle muntlig eller skriftlig
  • Tilrettelagt for ulike roller i saksbehandlingen
  • Kirkerådet dekker kostnaden
 • Kontakt

  Kontakt 

  E-post: post@mittvarsel.no

  Telefon: 462 98 666

   

  Produkteier
  Marte Bostrøm, mb829@kirken.no

  Produkteier har daglig, operativt oppfølgingsansvar og skal følge opp og lede arbeidet med forvaltning, forbedring og utvikling. Produkteier har ansvar for kontinuerlige feilrettinger og forbedringer innenfor budsjettramme fastsatt av systemeier.

   

  Systemeier
  Erik Faye Lindvig, el294@kirken.no

  Systemeier har ansvar for at produktene oppfyller formålet og gir gevinst. Systemeier har det overordnede ansvaret for at produktene blir tatt i bruk og at opplæring blir gjennomført. Systemeier har en produkteier som sørger for daglig oppfølging. 

 • Brukerstøtte

  Brukerstøtte

  Feilmeldinger kan meldes via post@mittvarsel.no, eller ved å bruke førstelinjesupport som er tilgjengelig i systemet.

 • Tilgang

  Tilgang

  MittVarsel.no er tilgjengelig for alle arbeidsgivere i Den norske kirke. Kirkerådet dekker kostnaden for alle fellesråd som vil være med på løsningen.

  For å ta i bruk systemet må kirkevergen ta kontakt med post@mittvarsel.no.

   

  Ønsker du å varsle?

  Den norske kirke skal være et godt sted å være for alle. Kirken skal være en trygg og åpen arbeidsplass. Både ansatte og frivillige i kirken har rett til å varsle om kritikkverdige forhold.

  Trykk her for å gå til kirken.no/varsling der du kan sende inn et varsel.

 • Opplæring

  Opplæring

  Her finner du kurs som gir deg opplæring i hvordan du bruker varslingsportalen MittVarsel. Kursene er rettet mot tre ulike brukergrupper:

   

  Video: velg hvem som kan motta varsel

  MittVarsel arrangerer også webinarer som er tilpasset Den norske kirke sin varslingsportal. Ta kontakt dersom du ønsker å delta på dette.

Kontaktpersoner