Kirken logo
Varslingssystem

Varslingssystem

MittVarsel er kirkens felles løsning for varsling om kritikkverdige forhold. Ansatte og andre skal kunne varsle.

 • Publisert
  21.06.2022
 • Digitalt varslingssystem

  Ansatte, frivillige, folkevalgte og medlemmer har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i Den norske kirke (Arbeidsmiljølovens § 2A). Alle arbeidsgivere har plikt til å utarbeide rutiner for varsling, og disse skal være lett tilgjengelige for ansatte.

  MittVarsel.no er en portal for varsling om kritikkverdige forhold som ivaretar varslingsprosessen fra kartlegging av kritikkverdige forhold, innkommet varsel, saksbehandling og avslutning av saken.

 • Om produktet

  MittVarsel.no inneholder

  • Funksjon for saksbehandling
  • Funksjon for kommunikasjon
  • Maler
  • Statistikk

  Noen av fordelene med å velge MittVarsel.no som varslingskanal

  • Alltid oppdatert etter kravene til varsling i Arbeidsmiljøloven
  • Universelt utformet
  • Sikrer anonymitet og kryptering av informasjon
  • Gir mulighet for dialog med varsler
  • Varsler kan velge å varsle muntlig eller skriftlig
  • Tilrettelagt for ulike roller i saksbehandlingen
  • Kirkerådet dekker kostnaden
 • Ønsker du å varsle?

  Den norske kirke skal være et godt sted å være for alle. Kirken skal være en trygg og åpen arbeidsplass. Både ansatte og frivillige i kirken har rett til å varsle om kritikkverdige forhold. På kirken.no/varsling kan du varsle.

 • Opplæring

  Her finner du kurs som gir deg opplæring i hvordan du bruker varslingsportalen MittVarsel. Kursene er rettet mot tre ulike brukergrupper:

  Video: velg hvem som kan motta varsel

  MittVarsel arrangerer også webinarer som er tilpasset Den norske kirke sin varslingsportal. Ta kontakt dersom du ønsker å delta på dette.

 • Brukerstøtte

  Feilmeldinger kan meldes via post@mittvarsel.no, eller ved å bruke førstelinjesupport som er tilgjengelig i systemet.

  Tilgang

  MittVarsel.no er tilgjengelig for alle arbeidsgivere i Den norske kirke. Kirkerådet dekker kostnaden for alle fellesråd som vil være med på løsningen. For å ta i bruk systemet må kirkevergen ta kontakt med post@mittvarsel.no.

  Kontakt

  Produkteier har daglig oppfølgingsansvar for løsningen. Har du innspill eller ønsker om forbedringer? Ta kontakt med produkteier - se kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Kontaktpersoner