Kirken logo
Håndbøker

Håndbøker

Felles håndbøker innen personal, ledelse, HMS og tariff for Den norske kirke

 • Publisert
  25.09.2023
 • Oppdatert
  26.09.2023
 • Beskrivelse

  Håndbøker

  KA og Kirkerådet har tilpasset Simployers tre håndbøker (personalhåndbok, lederhåndbok, og HMS-håndbok) til bruk for kirkelige virksomheter. Håndbøkene inneholder oppdaterte lenker og henvisninger til tariffavtalene som gjelder på KA-sektoren. Tariffhåndbøkene inneholder tariffavtalen.

  Alle fellesråd kan lage sitt eget innhold. Ta kontakt med Simployer dersom du ønsker dette. Håndbøkene finner du på kirkens intranett

 • Kontakt

  Kontakt

  Brukerstøtte for håndbøkene finner du på https://support.simployer.com/

   

  Produkteier for fellesråd
  Ingvild Engedal, ingvild.engedal@ka.no

  Produkteier for rettssubjektet Den norske kirke
  Karen Marie Engeseth, ke742@kirken.no

  Produkteier har daglig, operativt oppfølgingsansvar og skal følge opp og lede arbeidet med forvaltning, forbedring og utvikling. Produkteier har ansvar for kontinuerlige feilrettinger og forbedringer innenfor budsjettramme fastsatt av systemeier.

   

  Systemeier
  Erik Faye Lindvig, el294@kirken.no

  Systemeier har ansvar for at produktene oppfyller formålet og gir gevinst. Systemeier har det overordnede ansvaret for at produktene blir tatt i bruk og at opplæring blir gjennomført. Systemeier har en produkteier som sørger for daglig oppfølging. 

Kontaktpersoner