Kirken logo
Håndbøker

Håndbøker

Felles håndbøker innen personal, ledelse, HMS og tariff for Den norske kirke

 • Publisert
  25.09.2023
 • Beskrivelse

  KA og Kirkerådet har tilpasset Simployers tre håndbøker (personalhåndbok, lederhåndbok, og HMS-håndbok) til bruk for kirkelige virksomheter. Håndbøkene inneholder oppdaterte lenker og henvisninger til tariffavtalene som gjelder på KA-sektoren. Tariffhåndbøkene inneholder tariffavtalen.

  Alle fellesråd kan lage sitt eget innhold. Ta kontakt med Simployer dersom du ønsker dette. 

 • Brukerstøtte

  Brukerstøtte for håndbøkene finner du på https://support.simployer.com/

  Tilgang

  Håndbøkene finner du på kirkens intranett

  Kontakt

  Produkteier har daglig oppfølgingsansvar for løsningen. Ta kontakt med produkteier hvis du har innspill eller ønsker om forbedringer. Se nederst på denne siden for å finne kontaktinformasjon for produkteier i KA (hvis du tilhører et fellesråd) eller i Kirkerådet (hvis du tilhører en annen enhet).

   

   

Kontaktpersoner