Innføring i Teams: Digitale drop-in-møter

Dette er en åpen webinar-rekke for å gi ansatte i Den norske kirke en grunnleggende innføring i Teams. Webinar-rekken består av fire deler, hver med et overordnet tema.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: