Alle kan ta kurs i personvern

Nå kan alle ansatte og frivillige i Den norske kirke ta kursene i personvern. Sju moduler er tilgjengelige. Hver modul tar ti minutter og de kan tas hver for seg.