Planverktøy for trosopplæring

Planverktøy for trosopplæring brukes av menigheter i Den norske kirke til å lage, utvikle og rapportere sine lokale planer