Barn, unge og utdanning

Gjennom Samarbeid menighet og misjon støtter menighetene i Den norske kirke arbeid blant barn og unge i mange land. I denne ressursen kan du lese mer om noen av prosjektene tilknyttet fagområdet barn, unge og utdanning.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: