Kristent vitnesbyrd i Midtøsten

Gjennom Samarbeid menighet og misjon støtter menigheter i Den norske kirke arbeid for at alle mennesker skal ha muligheten til å velge å tro på Jesus. I denne ressursen kan du lese mer om arbeid for at mennesker i Midtøsten skal få høre evangeliet.
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: