Samarbeid menighet og misjon

Den norske kirkes rolle i kirkens globale oppdrag konkretiseres blant annet gjennom Samarbeid menighet og misjon (SMM)
Spørsmål om denne ressursen? Ta kontakt med: