Kirken logo
Flerkulturell kirke

Flerkulturell kirke

Den norske kirke ønsker å være et flerkulturelt og mangfoldig fellesskap hvor mennesker av ulik etnisk og kulturell bakgrunn opplever tilhørighet, deltakelse og medbestemmelse. I denne ressursen finner du en oversikt over ressurser som kan være til hjelp i arbeidet med å utvikle fellesskap hvor alle kan kjenne seg hjemme.

 • Publisert
  21.04.2023
 • Oppdatert
  09.02.2024
 • Beskrivelse

  Den norske kirke ønsker å være en kirke hvor mennesker av ulik etnisk og kulturell bakgrunn kan kjenne seg hjemme. Som et flerkulturelt fellesskap er kirken et tegn på hvordan vi gjennom dåpen og nattverdsmåltidet forenes med Kristus og med hverandre, på tvers av etniske, kulturelle og språklige skillelinjer. Gjennom å lytte til hverandres ulike erfaringer og perspektiver på troen og livet kan vi oppdage mer av hvem Gud er og hva det betyr å være menneske. Å bygge flerkulturelle fellesskap hvor alle kan kjenne seg hjemme på tvers av språk og kulturell bakgrunn er et arbeid som krever bevissthet, ydmykhet og vilje til å imøtekomme andres synspunkter.

  Den norske kirke har utarbeidet et studiehefte som identifiserer åtte kjennetegn ved en flerkulturell kirke. De åtte kjennetegnene beskriver hva vi ønsker skal prege kirken som et flerkulturelt fellesskap: 

  • Dialogisk ydmykhet
  • Diakonal tilnærming
  • Likeverdige fellesskap
  • Kultursensitiv forkynnelse og trosopplæring
  • Mangfoldige gudstjenester
  • Anerkjennelse av krysskulturelle barn og unge
  • Representativt lederskap
  • Økumenisk samarbeid

  Det er utarbeidet en rekke ressurser om de åtte kjennetegnene. Disse finner du i egne ressurser her i Ressursbanken: Kirken i møte med et flerkulturelt samfunn (Åtte kjennetegn) - Ressursbanken, Den norske kirke

  I sidemenyen finner du linker til mange andre ressurser om inkluderende fellesskap, trosformidling og trosopplæring i en flerkulturell kontekst, flerspråklige gudstjenester og litteratur på mange språk. 

   

   

 • Fellesskap

  Hjelp til å utvikle inkluderende fellesskap

  På vei mot et inkluderende samfunn

  På vei mot et inkluderende samfunn er et gjennomarbeidet og omfattende kursopplegg med 12 kapitler som igjen har flere undertema. Kurset ble først utarbeidet i 2004-2006, senere revidert i 2011/12 og så igjen oppdatert med faktaopplysninger av K-Stud i 2017. Det kan søkes om studiestøtte til kurset gjennom K-Stud. https://k-stud.no/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/Inkluderende-fellesskap-Ressursmaterialet-2017.pdf  

  Hvordan ta imot konvertitter

  Hvordan ta imot konvertitter (mai 2019) gir tips og gode råd om hvordan en kan ta imot konvertitter og utarbeidet av en bredt sammensatt gruppe fra norske kirkesamfunn og organisasjoner. www.kristenkonvertitt.no.

  Tips til fellesskapsbyggende aktiviteter

  Internasjonale middager, kor, kvinnegrupper, strikkegrupper og andre aktiviteter er godt egnet for å komme i kontakt med mennesker fra andre land. De fleste menigheter og forsamlinger har lokaler som er egnet til slike aktiviteter. KIA kan kontaktes for ideer eller hjelp til å komme i gang. Ideer kan også hentes på; http://kianorge.no/ 

  IMI språkskole

  IMI språkskole er en manual for et kveldskurs som kan drives av frivillige. Manual kan bestilles gratis fra terje@imikirken.no

  Hva er en flyktning

  Hva er en flyktning er et hefte fra Den norske kirke med kort innføring om flyktninger og asylsøkere og mottak i Norge: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/diakoni-og-samfunnsansvar/flyktninger-innvandring-og-integrering/hva-er-en-flyktning/

  Bruktbutikker

  Bruktbutikker har mange steder vist seg å være svært godt egnede arenaer for å komme i kontakt med nye landsmenn, spesielt kvinner. De kan også være gode praksissteder for arbeids- og språktrening. Det er flere kristne organisasjoner som driver bruktbutikker.

  Peace between

  Peace between er et videobasert verktøy utviklet av European Evangelical Alliance, hvis mål er å engasjere menighetene til tjeneste for innvandrere og asylsøkere. Man kan bruke verktøyet til å lage temakvelder, eller i husgrupper. Les mer om Peace Between her; https://www.europeanea.org/introducing-the-peace-between/

  Fra fremmed til familie

  Fra fremmed til famile er et kurs for å utruste menigheter i å kunne være en familie, og å vise omsorg for kristne med muslimsk bakgrunn. Menighetsliv er ofte en utfordring for nye troende fra en muslimsk bakgrunn, da de kulturelle barrierene kan være store. Kurset er utarbeidet av Tim Green og Roxy, og er oversatt til norsk av KIA: https://bibelbutikken.no/produkt/fra-fremmed-til-familie-inkludere-troende-med-muslimsk-bakgrunn-i-kristne-fellesskap/          Mer info om kurset finner en her: https://www.kianorge.no/aktivitet/menighetsprosjektet-i-kia , og originalversjonen på engelsk her: https://www.joiningthefamily.org/

   

 • Gudstjenestefeiring

  Gudstjenesteressurser på ulike språk

  Liturgier på ulike språk finnes i en egen ressurs her:  Liturgier - Ressursbanken, Den norske kirke (kirken.no)

  Informasjon om dåp på engelsk finnes her: Baptism - Church of Norway (kirken.no)

 • Litteratur

  Bibelen og annen litteratur på ulike språk

  Digitale ressurser

  Bibel.no og bibelapper er gode steder å finne bibeltekster på forskjellige språk. Noen av dem har også høytlesning av Bibelen på ulike språk. To apper som brukes mye er Olive Tree og You Version. Her finner man både bibeloversettelser, kommentarer og leseplaner.

  Trykte bibler og ressurser

  bibel.no kan man kjøpe trykkede utgaver av Bibelen på forskjellige språk. Det er også mulig å bestille bibler på forskjellige språk fra de lokale bibelselskapene, f.eks arabisk oversettelse fra Det arabiske bibelselskapet i Egypt eller oversettelse til swahili fra bibelselskapet i Kenya.

  Barne- og ungdomsbibler har ofte et enklere språk og kan være en nyttig ressurs i trosopplæringen dersom konvertitten enda ikke snakker norsk, eller ikke kan lese og skrive.

   

 • Trosformidling

  Trosformidling og trosopplæring i en flerkulturell kontekst

  Tro i mødet

  Tro i mødet: indføring i kristen tro i et mangfoldigt samfund er et dansk ressursmateriell som både henvender seg til mennesker med nyåndelig bakgrunn og mennesker med annen monoteistisk tro (troen på én Gud) som søker kristen tro. Materiellet består av en veilederbok (praktisk og teoretisk) og to samlinger på ni hefter hver til henholdsvis de med nyåndelig og monoteistisk bakgrunn. Materiellet finnes på dansk, arabisk og farsi. Alt er tilgjengelig gratis på nett: https://religionsmoede.dk/tro-i-moedet  

  Tro mellom venner (Friendship first)

  Tro mellom venner er et kurs hvor kristne lærer mer om hvordan de kan dele vennskap og tro med muslimer på en naturlig måte. Kurset er laget av Tim Green og Steve Bell, er oversatt til norsk og kan kjøpes av Lunde forlag. For mer informasjon: http://friendshipfirst.org/ og https://www.lundeforlag.no/tro-mellom-venner-2_2#

  Jesus-filmen

  Jesus-filmen har gjennom mange år gitt en god, visuell, fremstilling av Jesu liv og tjeneste, død og oppstandelse. Filmen er oversatt til en rekke ulike språk. Nå er filmen også inndelt i mindre snutter som kan brukes i mindre grupper. Se alle mulighetene på siden: https://www.jesusfilm.org/watch.html  og https://www.jesusfilm.org/

  Al Massira

  Al Massira er et videobasert verktøy med undervisning om hva Bibelens profeter sier om Jesus. Verktøyet er utarbeidet i Midtøsten og tar utgangspunkt både i verdensbilde og de eksistensielle spørsmålene mange fra Midtøsten stiller seg. Al Massira, som betyr «Reisen» på arabisk, er oversatt til en rekke språk, inkludert norsk, farsi, tyrkisk, somalisk, tysk, spansk, osv. Målet er å ta med søkende mennesker fra Midtøsten på en reise i hva Bibelen (profetene) sier om Jesus. Se mer info om Al Massira på http://almassira.org/ eller ta kontakt med NORME for sertifisering og bruk av verktøyet.

  Alpha-kurs 

  Alpha-kurs gir tematisk undervisning av grunnsannheter i den kristne tro. Arrangeres jevnlig av en rekke menigheter. Materiell kan bestilles på siden: http://norge.alpha.org/      

  Storytelling

  Bibelhistoriene er gode ressurser for å formidle evangeliet til såkalt muntlige kulturer med lange tradisjoner for historefortelling. Fortellingene kan ha en kronologisk tilnærming og følge historielinjen i Bibelen, eller brukes mer tematisk. Fortellinger om enkeltmenneskers møte med Jesus (eller med Gud i Dte gamle testamentet er særlig godt egnet. For mer informasjon se www.scripturesinuse.org     

  Kom og følg meg

  Kom og følg meg er et kurs spesielt laget for kristne med muslimsk bakgrunn. Kurset er spesielt egnet for disippelskapsgrupper, og tar blant annet for seg temaer som: Gud som Far, nytt liv i Kristus, dåp, hvordan forholde seg til forfølgelse, skjebnetro og magi. Mer informasjon kan hentes på siden: https://come-follow-me.org/ eller https://docplayer.me/194730184-Tim-green-kom-og-folg-meg-studiebok.html  

  Discovery Bible Study

  Discovery Bibel Study er en metode for å studere Bibelen som også er egnet til smågrupper eller en-til-en-medvandring. Man går igjennom en tekst, deltagerne gjenforteller med egne ord, stiller seg spørsmål knyttet til teksten, og speiler seg i personene som er med i teksten. Til slutt stiller man seg spørsmålet hva teksten sier om Gud/Jesus, om menneskene/oss, og hva som er aktuelt for oss i dag? Mer informasjon kan hentes på siden: http://dbsguide.org/ Oversatt til flere språk

  Enkel kirke

  Enkel kirke er et guppeopplegg utviklet av kirker i Asia. Skal være så enkelt at nye kristne etter kort tid kan lede sin egen gruppe, samtidig som kvaliteten på disippelgjøringen er bra. En konvertitt som reiser videre skal kunne starte sin egen gruppe. Nøkkelen er fem enkle praksiser som over litt tid blir fem kulturer: 1. Vitnesbyrd om hva Gud har gjort 2.Hvile i Guds nærvær 3. Bibelstudier med tre enkle spørsmål 4. Bønn for behov og sykdom og 5. Utsendelse til å vise godhet, fortelle enkelt om Jesus og be for folks behov. Enkel manual kan bestilles fra IMI-kirken hos terje@imikirken.no

  Dåpsundervisning på farsi

  Hva er kristendommen? (What is Christianity?) Dette dokumentet kan være til stor hjelp for menigheter som forbereder nye troende for dåp, ikke minst fordi mange norske dåpsundervisnings-opplegg ikke er tilpasset målgruppen konvertitter. Ressursen er å finne på linken: http://www.farsinet.com/drmiller/

  Søndagsskole for flyktninger

  Danmarks Folkekirkelige søndagsskoler ga ut i april 2022 et gjennomarbeidet hefte til kirker og skoler, klubber, speidergrupper og andre steder i kirkelig regi, som gjerne vil favne barn av flyktninger. https://soendagsskoler.dk/leder/flygtningeboern

   

Kontaktpersoner