Kirken logo

Fasteaksjonen

Engasjer og mobiliser hele menigheten i den årlige innsamlingsaksjonen for Kirkens Nødhjelps arbeid.

Fasteaksjonen
 • Laget av
  Kirkens Nødhjelp
 • Publisert
  23.02.2023
 • Oppdatert
  05.05.2024
 • Om fasteaksjonen

  Jesaia 58, 6-7:
  Nei, dette er fasten jeg har valgt:
  å løse urettferdige lenker,
  sprenge båndene i åket,
  sette undertrykte fri
  og bryte hvert åk i stykker,
  å dele ditt brød med sultne
  og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus.
  Du skal se til den nakne og kle ham,
  du skal ikke snu ryggen til dine egne.

  Fasteaksjonen er en årlig innsamlingsaksjon for Kirkens Nødhjelps arbeid. Pengene som samles inn går til alt Kirkens Nødhjelps arbeid. Fasteaksjonen inngår som en del av menighetenes internasjonale diakoni.

  Alle kirker i Norge kan arrangere fasteaksjonen i sin lokalmenighet og lokalsamfunn. Utover selve aksjonsdagen er det og en anledning til å vie fokus på kirkens samfunnsengasjement, solidaritet og internasjonal diakoni. 

  Finn alle ressursene for menigheter på fasteaksjonen.no ved å klikke her

   

 • Gjennomføring av fasteaksjonen

  På www.fasteaksjonen.no finnes ressurser for å engasjere menigheten i fastetiden og praktisk informasjon om aksjonsdagen.

  Mange diakonale utfordringer er internasjonale. Fastetiden kan være en tid på året der menigheten vier fokus til global solidaritet. En kan arrangere temakvelder der Kirkens Nødhjelps arbeid presenteres. En kan arrangere konsertkvelder som «Musikk i faste» der bilder og tekst til refleksjon om Kirkens Nødhjelps arbeid vises mellom musikkinnslagene. I gudstjenesten eller i andakter kan regnbuebønnene benyttes sammen med lystenning og fastesalmen. Alle aldersgrupper i menigheten kan mobiliseres. En lokal aksjonskomité kan nedsettes for å legge en plan for fastetiden og aksjonsdagen. Husk å invitere lokalpressen til å synliggjøre menighetens engasjement.

  Her finner du noen direktelinker:

  Aksjonshåndboka

  Materiell til menighetene

  Ressurser for barna