Kirken logo

12. november markeres søndag for de forfulgte

Mange kristne forfølges for sin tro. Mellomkirkelig råd oppfordrer til forbønn, støtte og fakkeltog for de forfulgte.

12. november markeres søndag for de forfulgte
Publisert 27. oktober 2023
Oppdatert 30.10.2023
Laget av Mirjam Syltebø Endalew

I løpet av de siste årene har vi i mange land sett et økende press mot minoriteter. I mange av disse landene er kristne en liten minoritet som lever under svært vanskelige forhold. Unge kristne jenter er utsatt for kidnapping, voldtekt og tvangsekteskap. Kirker brennes. Kristne fengsles og tortureres.

Den norske kirke har tette relasjoner med kirker og organisasjoner i mange av landene hvor kristne forfølges, enten direkte gjennom Mellomkirkelig råd, eller gjennom våre samarbeidsorganisasjoner i Samarbeid menighet og misjon, Kirkens Nødhjelp og Bibelselskapet.

Det er utfordrende å vite hvordan vi best kan støtte våre søsken som lider under autoritære regimer. Oppmerksomhet og uttalt kritikk kan potensielt øke presset mot de som allerede lever i en svært vanskelig situasjon. Samtidig gir mange av våre kontakter i disse landene uttrykk for at det er svært verdifullt både å vite og å oppleve at de ikke er alene. Som kirke er vi et globalt fellesskap av mennesker som er kalt til å stå sammen og bære hverandres byrder, både gjennom bønn og gjennom konkrete tiltak og rettighetsarbeid.

Søndag 12 november inviteres vi til å markere vår støtte til kristne som forfølges. Ressurser for markering av søndag for de forfulgte i gudstjenesten finnes på Stefanusalliansen sine nettsider her: Søndag for de forfulgte - Stefanusalliansen Her finner du blant annet prekenhjelp, forslag til bønner, salmer og filmklipp. I løpet av november arrangeres det i mange byer også felleskirkelige fakkeltog til støtte for forfulgte. Mellomkirkelig råd oppfordrer Den norske kirkes menigheter til å delta i fakkeltog for forfulgte i byene der dette arrangeres. Oversikt over fakkeltog finnes her: fakkeltog.no | i solidaritet med forfulgte kristne

Kontaktpersoner