Kirken logo

Markering av Internasjonal dag mot rasediskriminering 21.mars

Den norske kirke ønsker å benytte anledningen til å sette fokus på rasisme. Vi oppfordrer til å sette av dagen til å reflektere og snakke om temaet. Hva det gjør med oss, og hva det gjør med samfunnet vårt. Og ikke minst – hvordan kan vi bidra til å bryte ned barrierer som er med på å holde liv i fordommer.

Markering av Internasjonal dag mot rasediskriminering 21.mars
Publisert 13. mars 2024
Oppdatert 13.03.2024

I 1966 bestemte FNs generalforsamling at den 21. mars skal markeres for å støtte kampen mot rasediskriminering. Utgangspunktet for dagen var å minne om protestene som oppstod i etterkant av innføringen av de såkalt «passlovene» i Sør-Afrika den 21.mars 1960. Et lovverk som hadde til hensikt å hindre at kvinner, menn og barn av afrikansk avstamming fikk oppholde seg i «hvite områder» uten særskilt tillatelse. Protestene endte med Sharpville-massakren, der 69 mennesker ble drept av politiet.  

Rasistiske ideer og forestillinger har historisk sett blitt brukt til å rettferdiggjøre diskriminering, utestenging og vold mot grupper som ble betegnet som «ikke-hvite». Grupper settes opp mot hverandre, og det skapes et hierarki gjennom å ilegge de ulike gruppene enten positive eller negative egenskaper.  

Den dag i dag opplever fortsatt millioner av mennesker verden over diskriminering på bakgrunn av rase, hudfarge, avstamning, nasjonal opprinnelse eller etnisk opprinnelse. Dette skjer i Norge – og mest sannsynlig skjer det også i vår umiddelbare nærhet.  

Rasediskriminering kan vise seg i mange ulike former. Felles for disse er at de har en svært ødeleggende effekt på både enkeltmennesker og på samfunn som helhet. 

(kilde: Internasjonal dag mot rasediskriminering (fn.no)) 

 

Kontaktpersoner