Kirken logo

Vil du bli dialogpilot?

Den norske kirkes arbeid mot rasisme og og antisemittisme er viktigere enn noen gang. Frist for å søke dialogpilotstudiet til høsten er 20. mai. Kirkelig dialogsenter er medeier i dialogpilotene sammen med Human-Etisk forbund og tre Oslo-moskèer.

Vil du bli dialogpilot?
Publisert 7. mai 2024
Oppdatert 07.05.2024

Vi vil minne om ressurser som er tilgjengelig i ressursbanken, og særleg de ny-lanserte sidene til siervi.no som er tilrettelagt for kirkelig undervisning, for kirkelig ansatte og til bruk i skolen. «Sier vi» er en ressurs som bidrar til å kjenne igjen og arbeide mot fordommer, fremmedfrykt og rasisme, og har fått anerkjennelse for måten opplegget er utarbeidet.

Siervi.no hentar mye erfaring fra arbeidet med dialog og er utviklet av Kirkelig Dialogsenter Oslo. Dialogsenteret er medeier i Dialogpilotene (sammen med Human-Etisk Forbund Oslo og de tre Oslo-moskeane Islamic Cultural Center, Tauheed og Minhaj) – og blir gjennomført i samarbeid med Det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Dialogpilotstudiet er et utdanningsløp på 20 studiepoeng for de mellom 19 og 30 år. Nå blir det utlyst plasser til neste års kull av Dialogpilotene, med søknadsfrist 20. mai.

For mer informasjon for ungdomsledere eller andre interesserte i menighetene, se på følgjande nettside: BLI DIALOGPILOT – SØK INNEN 20. MAI! (kirkeligdialogsenter.no)

For søknadskjema se her: Dialogpilotene