Kirken logo

Global uke mot moderne slaveri

Det anslås at 50 millioner mennesker lever i slaveri. Global uke er en årlig markering der kirkene gjennom ulike aktiviteter belyser moderne slaveri i Norge og globalt. Norges Kristne Råd tilrettelegger uka. Global uke 2024 markeres nasjonalt 10.-17. november, men Global uke kan markeres når det passer best for menigheten.

Global uke mot moderne slaveri
Publisert 10. mai 2024
Oppdatert 10.05.2024

Hvorfor markere Global uke?

Vår tids slaver består av barn og voksne som utnyttes på det groveste til blant annet tvangsarbeid, prostitusjon og krigføring. Professor Kevin Bales har dokumentert slaveriarbeidets katastrofale følger for klima og miljø, og at kampen mot moderne slaveri derfor også er en kamp mot klimakrisen.

Bevisstgjøring og kunnskapsheving om ulike utnyttelsesformer er viktig. Ifølge Kevin Bales er menigheter en av de viktigste aktørene i kampen mot moderne slaveri. Din menighet kan gjøre en forskjell!

Inspirasjon og ressurser til hvordan menigheter kan markere Global uke finnes på  https://globaluke.no/

Her er også en ressurs på flere språk utviklet av Kirkenes verdensråd: True Freedom 24

 

Troen på at Gud elsker verden og skapte alle mennesker med lik verdi, er uforenlig med at barn, kvinner og menn behandles som noe som kan brukes og kastes. Da kan vi ikke være passive tilskuere. Vi må stå opp for deres rett til liv, frihet og verdighet - og for en verden som er rettferdig for alle."

Erhard Hermansen, Generalsekretær, Norges Kristne Råd