Kirken logo
Delegudstjeneste

Delegudstjeneste

Ny gudstjenesteressurs for barn og unge med fokus på misjon.

 • Alder
  3-5, 6-8, 9-12
 • Laget av
  NMSU
 • Publisert
  10.10.2022
 • Oppdatert
  22.09.2023
 • Beskrivelse

  HVA ER DELEGUDSTJENESTE?

  Delegudstjeneste er en fornyelse av «barnas misjonsdag». Denne gudstjenesten er tilpasset dagens liturgi og en ny misjonsforståelse der ordet «dele» er sentralt. Vi ønsker med denne gudstjenesten å engasjere barn og unge til å være med i misjon, både lokalt og globalt. Misjon handler om å dele videre det vi har fått fra Gud.

  Utarbeidende ressurser:

  Til delegudstjenesten er det laget et hefte der du finner liturgi på bokmål og nynorsk. Etter liturgien kommer utdypende avsnitt om helheten, hva som er viktig i planleggingen, og om de enkelte punktene. Det er laget forslag til undringsdeler, preken og prekenknagger, forbønnsforslag og bønnevandring. Dette finner du i heftet.
  I tillegg til dette har vi filmer med bevegelsesbønner, powerpointer med liturgi og bønnevandringsposter som du finner HER.

  I nettbutikken til NMSU kan du kjøpe materiellet du trenger til å arrangere gudstjenesten.

  Innholdet i Delegudstjeneste-pakken er:

  • Bok med liturgi (BM og NN), undredeler, prekenknagger og tips til gjennomføring
  • Gaven – rød eske med grønn innside – brukes i litugi, undringsdel og preken 
  • Store delesymboler i papp  (dele tro, dele tid, dele ting og dele talent)
  • Delekort til kollekt (30 stk)
  • Link til digital versjon av boka og litugien

  LOKAL TILPASNING

  Menigheter har ulike ressurser å spille på. Denne gudstjenesten kan gjennomføres med mange eller få involverte. Delegudstjenesten skal kunne
  brukes uavhengig av hvilken organisasjon dere har misjonsavtale med. Noen steder viser vi til konkrete ressurser NMS/NMSU har, men disse vil kunne tilpasses, og flere organisasjoner har tilsvarende ressurser for sine misjonsland. Ta kontakt med dem og spør!

  Les mer om delegudstjenesten, og ta en kikk på de digitale ressursene utarbeidet til gudstjenesten på www.nmsu.no/delegudstjeneste

  Delegudstjenesten er utarbeidet av NMSU i samarbeid med en ressursgruppe fra Agder og Telemark bispedømme. Den gies ut i samarbeid mellom Agder og Telemark bispedømme, SMM, NMS, og NMSU

  HER kan du kjøpe pakken.

  Delegudstjeneste 235.jpg