Kirken logo
Barn, død og sorg

Foto: freestock.org

Barn, død og sorg

Fagbøker, barnebøker og filmer

 • Alder
  0-2, 3-5, 6-8, 9-12, 13-15
 • Laget av
  Forskjellige
 • Publisert
  25.04.2018
 • Oppdatert
  02.05.2022
 • Beskrivelse

  Hvordan snakke med barn om døden? Hvordan snakke med et barn i sorg?

  I denne ressursen er det samlet fagstoff om temaet, organisasjoner og nettsider og bøker til samtale og utdeling.

   

   

   

 • Bøker for barn

  Bøker for barn, familier og fagpersoner

  Jeg er døden
  er en bok for alle, både barn og voksne.
  Et vanskelig og sårt tema tatt opp på en nær og vakker måte.
  Boken treffer rett i hjertet, den treffer dypt, sterkt og vakkert,
  og den blir i deg lenge etter at du har lukket den. Utgitt av Magikon forlag

  Du skulle vært her. En liten bok om kjærlighet, barn og sorg
  Når noen i familien har alvorlig sykdom rammer det hele familien. Barn som er pårørende er spesielt sårbare. Boken handler om følelser og reaksjoner, og om kjærlighet og respekt hos en far, en mor, en storesøster, en storebror og en lillesøster.  Om hvordan verden falt sammen da en syk liten bror døde, om tiden etterpå, og om deres tanker om å ta vare på de som er igjen. Hvordan skal de innrette seg i det livet de nå skal leve? Hvor mye informasjon trenger søsknene? Hvor mye er det normalt å sørge? Når er det greit å le? Kan bestilles gratis hos Voksne for Barn.

  Bonsai - en liten bok om døden
  Boken handler om hvordan det oppleves å miste noen i familien, og alle små og store og rare tanker som kan komme underveis. BONSAI er en poetisk bok som oppfordrer til samtale om noe vi alle vil oppleve, men som likevel er vanskelig å snakke om. Boken er gitt ut av Kirkens Bymisjon.

  IKO-forlaget har flere bøker om død og sorg for barn, for eksempel:
  Trøstehunden
  Hjemme nå
  Gule roser til pappa
  Kjære Bestemor Kanin
  Sverre i gravferd
  La oss snakke om livet og døden

  Sara og farmor er i begravelse
  Sara og farmor-serien tar opp viktige spørsmål som barn funderer på. I denne boken blir Sara med farmor i en begravelse. Boken tar opp spørsmål om døden og hva som skjer i begravelsen. En fin liten bok, egnet til utdeling, utgitt av Verbum.

   

   

   

 • Fagbøker om barn og sorg

  Når krisen rammer
  Vanlige reaksjoner på krise, sorgdeling og selvmord. Hvilken hjelp kan kirken gi skole og barnehage? Boken tar for seg ulike kriser og hvordan de kan takles. Boka gir en del bakgrunnsstoff om hvordan barn og unge opplever kriser og deres vanligste reaksjoner. Den gir også hjelp til de voksne rundt dem og en del råd og veiledning i forbindelse med kriseplaner. Boken er utgitt av IKO-forlaget.

  Barn og traumer
  En håndbok for foreldre og hjelpere. Denne boken er ment som hjelpemiddel for voksne, både lekfolk ogspesialister, i møte med barn som har opplevd traumer. I tillegg til å gi en innføring i hvordan barn reagerer under og etter traumatiske situasjoner, gir den retningslinjer og praktiske forslag om hvordan barn kan hjelpes. Boken er utgitt av Fagbokforlaget.

  Å ta avskjed. Ritualer som hjelper barn gjennom sorg
  Boken er skrevet som en hjelp til alle voksne, legfolk så vel som spesialister, i møte med barn som har opplevd å miste en nær person. Boken tar for seg hvorfor det er viktig å ta med barn i ritualer, og hvordan dette kan gjøres på best mulig måte. Boken forklarer godt og konkret hvilke funksjoner ritualer har for oss, og hvordan det praktisk gjøres. Boken er utgitt av Fagbokforlaget.

  Når krisen rammer barn og unge
  En fagbok for mennesker som i kraft av sin profesjon, rolle og stilling møter barn og unge som opplever kriser og ulykker. Boken tar for seg reaksjoner, organisering, oppfølging og retningslinjer. Boken er utgitt av Cappelen Damm.

  Barn som pårørende
  Sykdom, ulykker og kriser har alltid et familieperspektiv. Det minner forfatterne av denne kunnskapsrike boken om på hver side. De stiller det viktigste av alle spørsmål: Er det barn der? Hvor du enn befinner deg i kretsen rundt en sorg- og kriserammet familie, gir denne boken praktisk og teoretisk kunnskap om møtet med barn som pårørende. Boken er utgitt av Abstrakt forlag.

  Samtalebilder og tegning; en vei til kommunikasjon med barn i vanskelige livssituasjoner
  Boken tar for seg en metode for å kommunisere med barn i vanskelige livssituasjoner ved hjelp av bilder. Bakerst i boka ligger det 18 samtalebilder i farger av musegutten Marius i ulike situasjoner. Bildene skal hjelpe barna til å sette ord på følelsene sine. Boka har også et kapittel om hvordan man kan tolke barnas egne tegninger. Boken er utgitt av Cappelen Damm.

  Sorg
  Sorg kan romme store utfordringer og belastninger, så det er viktig å få god støtte over lengre tid ved sykdom, dødsfall og annet tap. Boken gir helse- og sosialpersonell faglig grunnlag for å møte sørgende på gode måter. Boken har en teoretisk og en praktisk del, om hvordan barn, unge og voksne bør følges opp ved ulike typer tap. Boken er utgitt av Fagbokforlaget.

  Barn og ungdom som sørger
  Faglig støtte til barn og ungdom som opplever alvorlig sykdom eller død i nær familie. Boken gir en forståelsesramme for barns individuelle sorgopplevelser. Det gis eksempler på gode måter å arbeide tverrfaglig på, og på behandlingsmetoder når problemene skaper større funksjonsforstyrrelser. Boken er utgitt av Fagbokforlaget.

 • Filmer

  Filmer


  Jack og døden er en film laget av barn og ungdom som er pårørende eller etterlatte. Filmen er ment som verktøy for barn og ungdom og for personer i samhandling med barn og ungdom i sorg og krise. Filmen kan være et godt utgangspunkt for samtale rundt død og sorg. Det er anbefalt at barn ser filmen sammen med en voksen. Laget av Kreftforeningen.

   


  Filmen viser barn i sorg, og hvordan voksne kan snakke med barn om døden og andre sorger. Laget av Kreftforeningen.

   


  Barn som pårørende er en film laget av Kreftforeningen, som tar for seg hvordan man kan ta vare på barn på en god måte i en sorgprosess.

 • Nettsider

  Voksneforbarn: Mye om barn og sorg, forskjellige aldersgrupper, sorg i familien mm.

  Kreftforeningen: Sorgreaksjoner hos barn og ungdom

  Kreftforeningen: Når barn og unge blir pårørende