Kirken logo
Tidebønner for Olsok

Tidebønner for Olsok

På denne siden finner du to tidebønner for Olsok, 29.juli. Disse tidebønnene har en svært lang tradisjon i kirken og denne ressursen viser et forslag til hvordan bønnene kan brukes i dag. Den ene tidebønnen er en Olsok-vesper (tidebønn for ettermiddag/kveld på Olsok) og den andre en Olsok-vigilie (tidebønn for Olsok-natten).

 • Publisert
  18.06.2024
 • Gregoriansk sang og kvadratnotasjon

  Tidebønnene i denne ressusen har røtter tilbake til Olsokfeiringen i Nidaros på 1200-tallet og er lagt til rette for gregoriansk sang. Notene er skrevet med kvadratnotasjon og tar utgangspunkt i greoriansk sang.

  For å bli bedre kjent med denne måten å synge på, kan denne innføringen fra Henrik Ødegaard være til hjelp. 

 • Olsok-vesper fra Nidaros

  Vesper er en tidebønn for ettermiddag/kveld. Her finner du en Vesper for Olsok, 29. juli. 

  LIturgien er hentet fra boken "Nådens morgenlys". En av bokens forfattere, Arne Solhaug, skriver om liturgien: 

  Olavsvesper fra Nidaros

  Olavsvesper fra Nidaros er del av det liturgiske ressursmateriale for olsok- feiringen i Den norske kirke.

  Olavsvesper fra Nidaros inngår i prosjektet Middelaldersk Olavsliturgi i vår tid, initiert av Kirkerådet/Nemnd for gudstjenesteliv i 1998, utarbeidet i regi av Liturgisk Senter, Trondheim, og dokumentert med boken «Nådens morgenlys», Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2005.

  Prosjektet bygger på et antifonale-håndskrift fra Nidaros ca. 1250-1270 – Add47fol. Tekstene i håndskriftet er oversatt og melodiene tilpasset de norske oversettelser. Add47fol er eldste betydelige melodikilde til Olavstradisjonen. Det viser stort samsvar med Ordo Nidrosiensis Ecclesiae (ca. 1220) og også senere håndskrifter.

  Ansvarlige for prosjektet er Arne Solhaug, Jørund Midttun, Henrik Ødegaard og Oddmund Aavik (død).

  Olavsvesper fra Nidaros er hentet fra boken «Nådens morgenlys», med disse endringer:

   • Alle alternative latinske salme-antifoner og responsorier er utelatt
   • Alternativ Magnificat-antifon «Adest dies laetitiae/Fagnaddagen» er utelatt
   • Bibellesningen har alternativ lesning fra Passio Olavi (Olavslegenden i Lene Dåvøys oversettelse, Trondheim 2019)

  Fire av salmeantifonene i Olavsvesper fra Nidaros er tilpasninger av latinske originaler i Add47fol.

  Resitasjonstoner, melodien til Fader Vår og Avslutning/Olsok-Benedicamus er hentet fra Den norske kirkes offisielle gudstjenestemusikk.

  Arne Solhaug

 • Olsok-vigilie fra Nidaros

  Vigilie er en tidebønn eller gudstjeneste som skjer på natten. Her finner du en Vigilie for Olsok, 29. juli. 

  LIturgien er hentet fra boken "Nådens morgenlys". En av bokens forfattere, Arne Solhaug, skriver om liturgien: 

  Forkortet vigilie fra Nidaros

  Forkortet vigilie fra Nidaros er del av det liturgiske ressursmateriale for olsok- feiringen i Den norske kirke.

  Forkortet vigilie fra Nidaros inngår i prosjektet Middelaldersk Olavsliturgi i vår tid, initiert av Kirkerådet/Nemnd for gudstjenesteliv i 1998, utarbeidet i regi av Liturgisk Senter, Trondheim, og dokumentert med boken «Nådens morgenlys», Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2005.

  Prosjektet bygger på et antifonale-håndskrift fra Nidaros ca. 1250-1270: Add47fol. Tekstene i håndskriftet er oversatt og melodiene tilpasset de norske oversettelser. Add47fol er den eldste betydelige melodikilde til Olavstradisjonen. Det viser stort samsvar med Ordo Nidrosiensis Ecclesiae (ca. 1220, bare tekst) og også senere håndskrifter.

  Ansvarlige for prosjektet er Arne Solhaug, Jørund Midttun, Henrik Ødegaard og Oddmund Aavik (død).

  Forkortet vigilie fra Nidaros er hentet fra boken «Nådens morgenlys», med disse endringer:

   • Omfatter 1/3 av ordningen Matutin, og tilsvarer hovedsakelig tredje nocturne
   • Alle alternative latinske salme-antifoner og responsorier er utelatt
   • I tillegg til to av bibellesningene i Matutin har Forkortet vigilie fra Nidaros én lesning fra Passio Olavi (Olavslegenden i Lene Dåvøys oversettelse, Trondheim 2019)
   • Te Deum er ført opp som Appendix

  De tre salmeantifonene i Forkortet vigilie fra Nidaros er tilpasninger av latinske originaler i Add47fol.

  Resitasjonstoner, melodien til Fader Vår og Avslutning/Olsok-Benedicamus er hentet fra Den norske kirkes offisielle gudstjenestemusikk.

  Arne Solhaug

Kontaktpersoner