Kirken logo

Forbønn for nytt menighetsråd

Etter kirkevalget har menighetene i Den norske kirke fått nye menighetsråd. Det finnes en ordning for å presentere og be for det nye menighetsrådet i gudstjenesten. På denne siden kan du lese mer om det.

Forbønn for nytt menighetsråd
Publisert 18. oktober 2023
Oppdatert 18.10.2023

På side 218 i Gudstjenestebok for Den norske kirke del II, finnes en ordning som heter "Fremstilling med forbønn". Ordningen er en liten beskrivelse av hvordan de nyvalgte menighetsrådsmedlemmene kan presenteres for menigheten, og det er et forslag til hvordan en forbønnshandling kan skje. Hva som konkret sies ved presentasjon og bes om i bønnen står prest og menighet fritt til å formulere selv.

Dersom ikke Gudstjenestebok for Den norske kirke del II er tilgjengelig, finner du den på nasjonalbiblioteket her