Kirken logo

Sálbmagirjji šuokŋagirji / Salmebokens klangbok

Den første nordsamiske salmeboka kom i 1870. Nå er nordsamisk spillebok klar til bruk. Den lanseres 8. oktober i Tromsø, og kan allerede bestilles.

Sálbmagirjji šuokŋagirji / Salmebokens klangbok
Publisert 20. september 2023
Oppdatert 30.01.2024

153 år etter at den nordsamiske salmeboka kom, har jobben med å lage ei spillebok/koralbok til den, kommet til en foreløpig slutt. I løpet av årene har det kommet og gått flere samiske salmebøker. Dagens utgave er i to bind, der første bind er boka fra 1870 og bind to er fra 2005. Til sammen er det 771 salmer.

Historisk spillebok til hjelp for musikere

Den nye spilleboken er et historisk verk. Den vil være et viktig verktøy, særlig for organister og kirkemusikere som tjenestegjør i samiske menigheter. Kirkemusikeren vil kunne lede menighetssangen på en måte – som ikke slår i hjel den samiske syngemåten, men fremelsker den særegne estetikken i samisk salmesang.

Sálbmagirjji šuokŋagirji forsøker å løse noen store utfordringer for kirkemusikere:

  • Hvilke melodier brukes der salmer synges på nordsamisk måte? 
  • Hvordan skal en vestlig utdannet kirkemusiker forstå den nordsamiske kirkemusikkestetikken? 
  • Hvordan kan den noterte musikken interpreteres i det liturgiske spillet?

Spilleboken har et omfattende forord som svarer på mange av disse spørsmålene.

Om spilleboken

I spilleboka er det tatt hensyn til at menigheter, der mange har mistet det samiske språket, likevel har beholdt den samiske syngemåten. Den er derfor utstyrt med registre for flere av de samtidige norske salmebøkene siden 1870, samt de 130 siste salmenumrene i Sálbmagirji i Finland.

Omtrent halvparten av salmene finnes også i Norsk salmebok 2013, og Sálbmagirjji šuokŋagirji er utstyrt med registre som gjør det lett å finne konkordans. Den er innrettet for å gå inn som hovedspillebok i hele det nordsamiske språkområdet, også i Finland og i Sverige, og der det ellers bor nordsamer.

Boka vil også være til stor nytte i andre samiske språkområder, da syngemåten er mye den samme. I de nordamiske språkområdene kan Sálbmagirjji šuokŋagirji med fordel erstatte de norske koralbøkene Koralbok for Den norske kirke, Norsk koralbok og Norsk koralbok 2013. Disse kan da gjøres til supplementære koralbøker.

– Den nye spilleboken er et nybrottsarbeid som ikke er blitt gjort i kirkelig sammenheng tidligere, sier Johan Máhtte Skum. Han er rådgiver i Samisk kirkeråd og vært prosjektkoordinator i arbeidet med den nye spillboken. Han mener boken er viktig i forsoningsarbeidet: 

Som et ledd i forsoningsarbeidet er dette viktig, da det er forsonende å få synge salmer på sitt hjertespråk. Det er like forsonende å synge salmer med det tonespråk som hører til kulturen der salmene lever.

Samer over hele landet

Det bor samer i 99% av landets menigheter, en stor del av disse er nordsamer.

– Samiske salmebøker bør derfor finnes på alle kirkekontorer, sier prosjektkoordinatoren

Domkirkene har et særskilt ansvar for å ha tilgjengelig salmebøker og spillebøker til disse, samt å sørge for at staben blir fortløpende utdannet i bruken.

Sálbmagirjji šuokŋagirji utgis av Verbum forlag, på oppdrag fra Samisk kirkeråd og er tilgjengelig for bestilling i nettbutikken til Verbum.

Utarbeidet av fagkomite

Innholdet i spilleboken er utarbeidet av en fagkomité, som Samisk kirkeråd utnevnte i 2017. Komiteen har hatt følgende medlemmer:

  • Kristian Paulsen, leder
  • Johan Máhtte Skum, sekretær og prosjektkoordinator
  • Petra Bjørkhaug
  • Bjørn Andor Drage
  • Ivar Jarle Eliassen 
  • Håvard Skaadel. 
  • Thröstur Eiriksson var medlem av komiteen det første året. 

Daniel Tobias Johansen Langhoff har vært ansatt av Samisk kirkeråd som notesetter.

Offisiell lansering av spilleboken blir i Tromsø domkirke søndag, den 8. oktober kl. 19.00.