Kirken logo

Salmer i livet - suppleringssalmer i en salmedatabase

Det blir hele tiden lagt til nye salmer i en salmedatabase. Vi oppfordrer alle menigheter til å ta dem i bruk.

Salmer i livet - suppleringssalmer i en salmedatabase
Publisert 21. mai 2024
Oppdatert 21.05.2024

Salmer knytter bånd mellom folk, forteller om og fortolker fortiden, gir livsnæring til troen, og samtidig tillater tvil. Og salmer skrives og synges i dag, både i kirken, på puben og i konserter. Salmen låner ord til oss, både i fellesskap i gudstjenesten, og i ulike sammenhenger i daglig liv.

Det er over ti år siden Norsk salmebok 2013 ble tatt i bruk, og nye salmer er en viktig sak for vår kirke, fordi disse ivaretar nuet, og låner ord til folk i dag.

Salmedatabasen

Den norske kirkes Salmedatabase ble vedtatt i 2012 i Kirkemøtet (KM 5.1/12), og igangsatt i 2015 av Kirkerådet (KR 13/15) i saken Nye salmar i salmedatabasen til Den norske kyrkje. Salmedatabasens hovedmål er å supplere salmeboken, og salmer som publiseres er grundig vurdert av to ulike faggrupper, Salmebasegruppen og Nemnd for gudstjenesteliv. I tillegg til digitale utgaver fra gudstjeneste.no finnes alle salmer i små hefter.

Den norske kirke og Eide forlag presenterer med stolthet heftene i serien Salmer i livet. I 2023 publiserte vi de første tre hefter i Salme i livet, og i det nyeste og fjerde hefte er det 20 salmer. Til sammen finnes det 105 salmer i databasen. Hvert hefte representerer en ny vurderingsperiode på cirka 1-2 år. Salmene utstyres fortløpende med innspillinger, slik at de enklere kan tas i bruk.

Heftene kan bestilles her.