Kirken logo
Salmedatabasen

Salmedatabasen

Salmedatabasen er en dynamiske og digitale supplering til Norsk salmebok 2013. Her legges det fortløpende inn nye salmer etter vurdering og godkjenning i Nemnd for gudstjenesteliv og Kirkerådet.

 • Alder
  voksne/familie
 • Publisert
  30.11.2022
 • Oppdatert
  07.12.2022
 • Beskrivelse

  Salmeskatt og salmebruk er noe av det mest særpregede og verdifulle i vårt kirkeliv. Under arbeidet med Norsk salmebok 2013 ble det besluttet at denne skulle suppleres med en digital salmedatabase i stadig utvikling.

  På denne siden er det samlet lenker til innspillinger av salmene som har blitt godkjent. Den første puljen ble lagt til databasen i 2017, og det vil fortløpende legges til nye puljer på denne siden.

  Salmen låner ord til oss, både i fellesskap i gudstjenesten, og i ulike sammenhenger i daglig liv. Disse salmene gir oss nye tekster og melodier fra flere land, og inneholder salmer som kreves i liturgien, som utfordrer og lindrer, som takler tvilens kvaler, og som bidrar til å skape nye dimensjoner i det kristne livet.


  Trykte utgaver og digital tilgang til salmene

  Tre hefter (som kalles Salmer i livet) publiseres i 2022 og inneholder de salmene fra de første tre puljer og vurderingsrunder. Selv om salmene publiseres i utgangspunktet kun digitalt, trykkes disse hefter for å gjøre arbeidet lettere tilgjengelig og dermed bedre kjent.
  Disse heftene og digital tilgang kan bestilles fra Eide forlag, se mer på gudstjeneste.no.


  De neste salmene

  Kirkerådet samle salmer fra mange publiserte kilder, og tar imot innsendte forslag. En egen faggruppe, Salmebasegruppen, vurderer foreslåtte salmer etter gjeldende kriterier, og fremmes så disse til vurdering i Nemnd for gudstjenesteliv. Salmene sendes også til Kirkerådet og Bispemøte til orientering.

 • Pulje 1, 2017-18. 41 salmer

  001 Det stiger en sang

  T: Trond Hellemo 2004; M & S: Bjørn Andor Drage 2004
  Lovsang, takk og tilbedelse. En bønnesalme med nordnorsk særpreg om forvalterskap og Guds allmakt. Melodien gir en særegen stemning til denne sterke teksten.

  Plassering/tema: Forvalterskap. Skaperverkets dag og lignende anledninger

  002 Gud, ditt hjerte rommer hele verden

  T: Sven Aasmundtveit 2009 M & S: Torbjørn Dyrud 2009
  Tekst og melodi er skrevet til Trosopplæringskonferansen 2009. Den er sterk og tydelig om Guds nærvær både som skaper, frelser og fornyer, og melodien fremhever teksten på en særegen måte. 

  Plassering/tema: Guds nærhet. Treenighetstiden.

  003 Her er hva jeg trenger

  T: Jan T. Christoffersen 2016; M & S: Knut Størdal 2016
  En salme som handler om åpenhet om vigsel, med fokus på de to som gifter seg. Den tar vare på frykten for at kjærligheten kan ta slutt (vers 2). Den glade melodien ivaretar tekstens fortellende preg.

  Plassering/tema: Undring, tvil, tro og håp. Alle kirkeårstider.

  004 Inn gjennom kirkens dører

  T: Astrid S. Morvik 2010 M & S: Kjell Mørk Karlsen 2010
  En salme som handler om åpenhet om vigsel, med fokus på de to som gifter seg. Den tar vare på frykten for at kjærligheten kan ta slutt (vers 2). Den glade melodien ivaretar tekstens fortellende preg.

  Plassering/tema: Vigsel.

  005 Jorda du gav oss

  T: Edvard Hoem 2015; M & S: Håkon Berge 2015
  En sterk og aktuell tekst om Guds nåde i en tid med krig, mennesker på flukt og urettferdig fordeling av jordens goder. God bruk av bibelsk material og en helhet av tekst og melodi. Teksten og melodien ble skrevet i 2015 til «Salmefoss» i Uranienborg kirke på Oslo kulturnatt.

  Plassering/tema: Rettferd og fred. Skaperverk og forvalting. Særlig aktuell i Adventstiden («då nådens år skal ropast ut», vers 1 og 2).

  006 Lyset skinner over jord / Datnem bueriesjugnete

  T: Anders Frostenson 1972; O (Ss): Ella Holm Bull / Bierna Leine Bientie 1989; M: Spiritual.
  Denne sørsamiske tekstutgaven av Frostensons kjente salme er allerede i bruk, da den også stod i Salmer 1997, men savnes i N13.

  Plassering/tema: Lovsang. Tilbedelse. Den treenige Guds omsorg. Sankthans/Jonsok.

  007 Når du vil, bryter ordene frem

  T: Holger Lissner 2015; M & S: Åshild Watne 2015
  Vinnersalme (både tekst og melodi) i konkurranse utlyst av Det lutherske verdensforbund i forbindelse med Reformasjon 2017. Den er oversatt til flere språk. Teksten handler om at reformasjon/fornyelse skjer når Gud vil.

  Plassering/tema: Fornyelse. Kirken og det kristne fellesskapet. Alle kirkeårstider.

  008 Syng for meg sangen

  T & M: Per Lønning 2006; S: Stig Wernø Holter 2006
  En sentral, enkel og personlig Jesus-sang, og en glad salme om sentrale teologiske temaer. 

  Plassering/tema: Jesus, vår Frelser. Alle kirkeårstider, særlig Åpenbaringstiden.

  009 Din hånd i min

  T: Eyvind Skeie 2004; M: Sindre Skeie 2004; S: Eilert Tøsse 2017
  En menighetssalme om vigselen, med vigselsparets perspektiv i fokus. Den kan benyttes ved vigsel av likekjønnede.

  Plassering/tema: Vigsel. Alle kirkeårstider.

  010 Om du ser meg

  T: Jan Terje Christoffersen 2009; M: Gunstein Draugedalen 2009; S: Knut Størdal 2017
  En salme om personlig tvil og usikkerhet, kanskje etter en tragedie. Den gir en motstemme til samfunnets fokus på vellykkethet. Draugedalens melodi er forsiktig og gjentagende.

  Plassering/tema: Tro og tvil, Undring og lengsel. Alle kirkeårstider.

  011 Vi tror på deg

  T: Elisabeth Aanje 2000; M: Galib Mammadov 2000; S: Galib Mammadov 2017
  En enkel, kort trosbekjennelsessalme til Gud, vår skaper, Jesus, vår frelser og bror og Den hellige ånd, som «kraften vi får ved Guds ord».

  Plassering/tema: Treenighet. Alle kirkeårstider.

  012a En fager Sions flokk vi ser / 012b Siona hearvás joavku dál

  T: Ukjent, fra Kåfjord; O: Oluf Mikkelsen; M: Folketone fra Kåfjord, nedtegnet av Liv Rundberg etter Kasper Elvenes, Birtavarre; S: Liv Rundberg 2011
  En fyldig nordsamisk salme om Allehelgensdags mysterier på 18 vers. Et utvalg av versene kan foretas, slik det er gjort her: vers 1, 2 og 11. 

  Plassering/tema: Allehelgensdag, Fastetiden, Påsketiden. Alle kirkeårstider.

  013 I tro og tvil har vi fått se

  T: John Bell & Graham Maule 1989; O: Jan Terje Christoffersen 1999; M: Skotsk folketone; S: John Bell 2005
  Denne salmen handler om hvordan nåden forløses i Kristi virke. Melodien er en folketone fra Skottland, «Ye banks and braes».

  Plassering/tema: Tro og tvil, Nåde, Jesus, vår frelser. Alle kirkeårstider. 

  014 Kvar var du

  T: Bente Bratlund 2011; M: Norsk folketone fra Lesja; S: Per Steenberg 1947
  Denne teksten handler om å tvile – om at troen ikke alltid er til hjelp i tunge tider. En lengsel etter å finne mening er gjennomgående.

  Plassering/tema: Tro og tvil, Undring og lengsel. Alle kirkeårstider. 

  015 Songen gjennom alle tider

  T: Olav Mosdøl 2010, 2016; M: Gunstein Draugedalen 2016; S: Knut Størdal 2017
  Teksten bruker bilder og uttrykk som ikke er vanlig i salmens verden. En menighetslovprisning av skaperverket, som forløses i Draugedalens melodistil.

  Plassering/tema: Guds skaperverk. Alle kirkeårstider. 

  016 Gje meg handa di, ven

  T: Sondre Bratland 1988; M: Folketone fra Irland; S: John Bell 2005
  En sang som brukes mye ved gravferd og vigsel. Det er en trøstende tekst, som oppfordrer til å søke hjelp hos Gud så vel som hos hverandre. Den flotte folketonen fra Irland, «Salley Gardens», er et smykke i seg selv.

  Plassering/tema: Kveld, Vigsel, Gravferd. Alle kirkeårstider. 

  017 La oss gå i tro

  T: Fra Kirkenes Verdensråd (WCC) 2005; O: Estrid Hessellund 2006; M & S: Hans Olav S. Baden 2006, 2017
  En utsendelsessalme i dialogform med tro, håp og kjærlighet som kjerneord. Melodiføringen er gjentagende.

  Plassering/tema: Søndag og kirkegang. Alle kirkeårstider. 

  018 Se, mørket vinner aldri over lyset

  T & M: Sindre Skeie 2012; S: Knut Størdal 2017
  En salme som har som hovedtema det godes kamp mot ondskapen. Salmen oppfordrer til å fornye kampånden, og å ikke forfordele godene. Den er skrevet til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. De syv versene gjenspeiler tematikken for fastetidens syv søndager frem mot palmesøndag.

  Plassering/tema: Rettferd og fred. Fastetiden / Alle kirkeårstider. 

  019 Ver hos meg

  T: Heidi Strand Harboe 2015; M & S: Hilde Svela 2015
  En hengivende fellessang som stilmessig representerer noe nytt i vår salmeverden. Den handler om å bli omfavnet av Guds kjærlighet, i alt man gjør.

  Plassering/tema: Bønn og forbønn. Alle kirkeårstider. 

  020 Hennes starka vingar bär

  T: Gordon T. Light 1985; O: Anne Karin Hammer 1992; M & S: Gordon T. Light 1985
  En tydelig tekst med utgangspunkt i en kvinnelig perspektiv på Den hellige ånd, og som inkorporerer inkluderende metaforer for Gud. Den er opprinnelig fra Canada.

  Plassering/tema: Den hellige ånd, Bønn og forbønn. Alle kirkeårstider, spesielt Pinse. 

  021a May the road rise to meet you / 021b Vaajt dov baalka / 021c Divitte geainu boahtit

  T: Trad. irsk velsignelse; O: Per Harling 1995, Bierna Leine Bientie (Ss); Britt Rajala (Ns); M: Irsk folketone; S: Karen Haugom Olsen 2012
  Salmen finnes på norsk i N13:624. Den har allerede fått godt fotfeste i gudstjenestelivet i Norge. Her foreligger den på engelsk (a), sørsamisk (b) og nordsamisk (c).

  Plassering/tema: Bønn og forbønn, sendelse. Alle kirkeårstider. 

  022 Velsignet er den pinsedag

  T: Gerd G. Saue 1997; M & S: Svein Møller 1998
  En menighetssalme om pinsehøytiden. Den bruker klare bilder for å levendegjøre pinsen i gudstjenesten, og forløses enkelt med Møllers melodi.

  Plassering/tema: Pinse, treenighet. Alle kirkeårstider. 

  023 Gud, skap i oss

  T & M: Solveig Spilling Bakkevig 2007; S: Hans Olav S. Baden 2017
  En kort og konsis bønnesalme i imperativ form, med melodi og tekst fra samme kunstner.

  Plassering/tema: Bønn og forbønn. Alle kirkeårstider. 

  024 Lyset mitt er som en bønn

  T: Hilde Dagfinrud Valen 2009; M: Thor Fjellvang 2009; S: Knut Størdal 2017
  En salme som bruker lysmetaforen på en betagende måte: bønnene våre blir synlig i lyset. Teksten handler også om overgivelse og trygghet hos Gud.

  Plassering/tema: Bønn og forbønn. Alle kirkeårstider. 

  025 O Gud, som har din kirke

  T: P. Dass; M & S: Ola Bremnes 1996
  To ulike melodier publiseres for Petter Dass sin beskrivende bønnesalme. Bremnes sin melodi (025) er en av de friskeste vi har blant de nyere bidrag i vår salmeskatt. Den setter seg umiddelbart, og gir teksten ny giv. Trond Kvernos melodi (026a & 026b) er mer høytidelig, og skaper enda et rom for disse flotte ordene.

  Plassering/tema: Kirken og det kristne fellesskapet, Bønn og forbønn. Alle kirkeårstider. 

  026a & 026b O Gud, som har din kirke

  T: P. Dass; M & S: Trond Kverno 2014
  To ulike melodier publiseres for Petter Dass sin beskrivende bønnesalme. Bremnes sin melodi (025) er en av de friskeste vi har blant de nyere bidrag i vår salmeskatt. Den setter seg umiddelbart, og gir teksten ny giv. Trond Kvernos melodi (026a & 026b) er mer høytidelig, og skaper enda et rom for disse flotte ordene.

  Plassering/tema: Kirken og det kristne fellesskapet, Bønn og forbønn. Alle kirkeårstider. 

  027 Trø stilt der sorga herjar

  T: Edvard Hoem 2011; M & S (027): Henning Sommerro 2012
  Hoems salme er skrevet som respons til terrorhandlingen på Utøya og Oslo i 2011. Denne salmen er tematisk sett stadig aktuell. To ulike melodier adresserer den nynorske teksten på hver sin måte; Sommerros melodi er kan hende enklest å innøve.

  Plassering/tema: Guds omsorg, Guds nåde i Jesus Kristus. Alle kirkeårstider, spesielt Allehelgensdag. 

  028a og 028b Trø stilt der sorga herjar

  T: Edvard Hoem 2011; M & S (027): Henning Sommerro 2012; M & S (028a 6 028b): Trond Kverno 2012
  Hoems salme er skrevet som respons til terrorhandlingen på Utøya og Oslo i 2011. Denne salmen er tematisk sett stadig aktuell. To ulike melodier adresserer den nynorske teksten på hver sin måte; Sommerros melodi er kan hende enklest å innøve.

  Plassering/tema: Guds omsorg, Guds nåde i Jesus Kristus. Alle kirkeårstider, spesielt Allehelgensdag. 

  029 Du er Guds barn

  T: Emil Skartveit 2006; M & S: Stein Skøyeneie 2006, 2017
  Skartveits salme nærmer seg tiltalen «Guds barn» på en måte som ivaretar dette uttrykkets plassering i presentasjonen av barnet i dåpsliturgien fra 2017: «Dette er NN, Guds barn, døpt inn i vår menighet og Kristi verdensvide kirke». Tekst og melodi fungerer som en enhet. 

  Plassering/tema: Dåp. Alle kirkeårstider. 

  030 Når jeg ser på din himmel

  T: Sindre Skeie 2013; M & S: Gisle Skeie 2013, 2017
  En salme skrevet til skaperverkets dag, som handler om takksigelse og klage.  

  Plassering/tema: Forvalteransvar og ærefrykt for livet. Alle kirkeårstider. 

  031 Når kropp og sjel må ta farvel

  T: Anne Kristin Aasmundtveit 2014; M: Folketone fra Irland; S: Jon Kleveland 2017
  En salme om livets forgjengelighet og mysteriet ved det evige livet. Det er mye nåde og håp i denne salmen, som ledsages av en irsk folketone som er ny i vår salmeskatt, «The parting glass».  

  Plassering/tema: Ved livets grense og gravferd, Det kristne håpet. Alle kirkeårstider. 

  032 Dag som flyktar, tid som fer

  T & M: Per Lønning 2002; S: Kjell Mørk Karlsen 2002
  En poetisk sterk tekst om livets forgjengelighet og det kristne håpet, med en gripende melodi av samme kunstner.  

  Plassering/tema: Ved livets grense/gravferd. Alle kirkeårstider, særlig Allehelgensdag og Nyttårsdag. 

  033 Fortiden er omme

  T: Trond Hellemo 2004; M & S: Bjørn Andor Drage 2004
  En salme om nåde, i et tidsperspektiv fra fortiden, nåtiden og evigheten. Et nordnorsk bidrag.

  Plassering/tema: Årsskiftet, åpenbaringstiden. 

  034 Vi har reist gjennom tida

  T & M: Halfdan Sivertsen 1983; S: Bjørn Andor Drage 2005
  Dette er en salme som knytter flyktningeperspektiver sammen med inkarnasjonsfortellingen, i sangbar visestil. Og Sivertsen er dermed tatt med i salmeskatten.

  Plassering/tema: Jul. 

  035 Dagsens auga sloknar ut

  T: Elias Blix 1891; M: Folketone fra Majavatn; S: Bjørn Andor Drage 2011
  Salmen står på N13:822 med melodier av Kverno (a) og Møller (b). Her kommer den med en tredje melodi, en kjent og kjær folketone fra Majavatn som finnes i flere varianter. Her er valgt en sammenstilling av tre ulike kilder, sammen med Bjørn Andor Drages sats. Gjentagelse av de to siste tekstlinjer gjør at den passer til melodien. Det er en sentral og personlig Jesussang, og om sentrale teologiske temaer.

  Plassering/tema: Kveld, nåde, Det kristne håpet. Alle kirkeårstider. 

  036 I mørke gikk mannen

  T: Sølvi Ann Fætten 2008; M & S: Knut Størdal 2008, 2017
  En personlig Jesus-sang om å ta vare på hverandre. Den er brukt som Nidaros bispedømmes diakonisalme. 

  Plassering/tema: Kjærlighet og tjeneste. Alle kirkeårstider, særlig fastetiden. 

  037 Jag är på vandring genom livet

  T: Ukjent forfatter; M: Amerikansk folkemelodi; S: Andreas Pettersen 2017
  Denne salmen er en undringstekst om livet, som godt kan brukes som pilegrimssalme, til den amerikanske folkemelodien «Wayfaring stranger». 

  Plassering/tema: Undring og lengsel, Jesus, vår Frelser. Alle kirkeårstider, særlig Allehelgensdag. 

  038 Vår varme hånd

  T: John Bell 2005; O: Hans-Olav Mørk; M & S: John Bell 2005
  En sterk og gripende tekst om å miste et barn. Melodiens vuggende bevegelser passer godt til de allegoriske bildene om en båtreise.

  Plassering/tema: Ved livets grense og gravferd. Det kristne håp. Alle kirkeårstider. 

  039 Du som vandret

  T & M: Hans-Olav Mørk 1986; S: Carl-Andreas Næss 2017
  Mørks salme benytter et metaforisk bilde av den oppstandne Kristus som går gjennom alle hindrer og tør møte livets ulike sider. Det er en menighetssalme som bekrefter Guds nærvær.

  Plassering/tema: Jesus, vår frelser. Alle kirkeårstider. 

  040 Gud, du ser våre lys

  T: Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep 1991; M: Hans-Olav Mørk 2015; S: Carl-Andreas Næss 2017
  Salmen er et enkelt men vakkert bønnesvar, og en bønn om at livene våre må bli tatt imot slik de er.

  Plassering/tema: Bønn og forbønn. Alle kirkeårstider. 

  041 Die aavoen laavloem / Jeg synger julekvad

  T: In dulci jubilo, Latinsk 1300-tallet; O: Martin Luther 1533 / (Ss) Ella Holm Bull 1995; M: 1300- tallet / Wittenberg 1533; S: Nordisk koralbok 1961
  En sentral julesalme er blitt gjort tilgjengelig på sørsamisk. Den brukes også som Gloriasalme i sørsamiske gudstjenester.

  Plassering/tema: Jul. 

 • Pulje 2, 2018-20. 20 salmer

  042 Bak tidens slør

  T: Albert Orsborn c. 1950 (str 1); John Hunt (str 2-4); O: Hans Arne Akerø 2015, 2018; M & S Eric Ball c. 1950
  Teksten har en tydelig kristologisk forankring, med poetiske formuleringer («Som i et speil ser jeg din skjønnhet, Gud. Av gode løfter lyser dine bud»). Salmen har velfungerende melodiføring og harmonisering, med fin utnyttelse av parallellbevegelser.

  Plassering/tema: Kirken og det kristne fellesskapet. Hengivelse og etterfølgelse. 

  043 Det sprider sig ett rop

  T: Åsa Hagberg 2011; M: Stefan Jämtbäck 2011; S: Åshild Watne 2019
  Det kjennes godt å synge dette hosiannaropet. Melodien følger teksten, og salmen vil kunne fungere godt både Palmesøndag og Første søndag i advent. Bevegelsen fra jorden til himmelen er understreket i refrenget.

  Plassering/tema: Adventstiden. Palmesøndag.

  044 Din himmelkrone ser vi stråle

  T: Svein Ellingsen 1977, 1988; M & S: Egil Hovland 1989
  Himmelfarten er ikke kristusfravær, men heller kristusnærvær; Guds høyre hånd er alle steder. Kapitlet Kristi Himmelfart mangler fornyelse, denne salmen vil hjelpe til. Salmen er med i Den danske salmebog og er i Ellingsens Det finnes et dyrebar rose (1989).

  Plassering/tema: Kristi himmelfart. Kristi kongefest (siste søndag i kirkeåret).

  045 Fader, moder, søster, broder

  T: Johan Falkberget 1940; M & S: Anfinn Øien 1999
  Dette bordverset kan brukes i hjemmet, eller ved større bordfellesskap. «Pistolens bordbønn» er formfullendt i all enkelhet, noe som også gjelder melodien fra Anfinn Øien. «Pistolen» er en karakter fra Johan Falkbergets Nattens brød-syklus, hestejelkerens håndlanger som blir bygdas løpedegn. Teksten er formet som en allmenngyldig bønn, som viser religiøsitetens plass i Falkbergets verden. I Falkbergets rike på Røros brukes denne bordbønnen i Falkberget-messen, på fredhilsenens plass i nattverdliturgien. Tegnsettingen er blitt forsiktig oppdatert.

  Plassering/tema: Bønn og forbønn. Ved bordet.

  046 Kom, Heilag Ande

  T: Elias Blix 1883 eller før; M & S: Odd Johan Overøye 2003, 2019
  Et nytt melodiforslag og et alternativ til Jakob Slettens melodi (N13:516). Melodien er sangbar, og det er behov for alternative melodier til dette metrum.

  047 Lilla liv nu är du här

  T: Py Bäckman 2005; M: Hans Kennemark 2005; S: Gunilla Werner 2005
  Lilla liv
  er en nyere dåpssalme for spebarn. Her synger vi til barnet, men det er likevel Gud som er hovedadressat. Py Bäckman er kjent gjennom den svenske Salmer i 2000-talet, og for teksten til Gabriellas sång (kjent fra filmen Så som i himmelen). Intertekstualitet med sitatene er et nytt grep, og melodien står godt til teksten.

  Plassering/tema: Dåp.

  048 Livet reiser sitt krav

  T: Hans Børli 1945; M & S: Henrik Ødegaard 2007, 2019
  Teksten står til en annen melodi i salmebokforslaget Salmebok 2008 (S-2008). Ødegaard har her løst tekstens uregelmessigheter. En salme om Emmausvandringen, med nordiske oppstandelsesmotiver.

  Plassering/tema: Påsketiden.

  049 Nå er hver dag og time

  T: Svein Ellingsen 2003; M & S: Egil Hovland 2003
  Denne salmen setter «sommer» i et bredt perspektiv, med åpne bilder og rytmer som knytter sommeren med livsfaser. Her inviteres vi også til å tenke positivt tilbake på det som er forbi. Melodien er blant de siste av Hovland, og det er også en av Ellingsens siste salmer. Med denne salmen kan vi endelig si vi har vår egen sommersalme, en som ikke er hentet fra Sverige! Salmens tilblivelse er knyttet til Norges Kirkesangforbunds Rikskirkesangfest i Trondheim i 2004.

  Plassering/tema: Årstidene. Åremålsdager. Gravferd.

  050 Om ingen hadde tackat

  T: Åsa Hagberg 2011; M: Stefan Jämtbäck 2011; S: Birgit Djupedal 2019
  En undringssalme: ville Gud har gjort sin forsonende gjerning om ingen brydde seg? Ungdomsperspektivet er i hovedfokus (För at du inte, N13:358, er en søstersalme). Man får ikke klare svar i denne teksten, men det behøves ikke, for alt Gud gjør er av ren kjærlighet. Her aner vi universalismens perspektiv: Guds kjærlighet favner oss alle, like fullt, også når vi ikke kan sette ord på den, forstå den eller er oppmerksomme på den.

  Plassering/tema: Fastelavnssøndag, Pasjonstiden, Langfredag.

  051 Son av Gud og barn på jorda

  T: Kristin Reitan 2011; M: Hege Bålsrød 2011; S: Birgit Djupedal 2019
  En nynorsk-tekst og en svingende melodi i 5/8 takt, med to kvinnelige opphavere. En glad salme om Gudsrikets komme og Jesu frelsesgjerning. Barnas hyllest av Messias er med i vers 1. Ordet «duft» i det andre verset åpner for ulike assosiasjoner.

  Plassering/tema: Jesus Kristus, vår Frelser.

  052 Stråla du, sol, deg helsar pinsedagen

  T: Sigurbjörn Einarsson c. 1970; O: Arve Brunvoll, 2018; M & S: Jón Àsgeirsson 1997
  Dette er en av de store islandske pinsesalmer, som har et fantastisk løft i melodien. Den har fått ny oversettelse av Arve Brunvoll.

  Plassering/tema: Pinse.

  053 Så kom du hit som en av oss

  T: Jan Terje Christoffersen 2012; M: Knut Størdal 2015; S: 2019
  Knut Størdals melodi er veltilpasset denne teksten som plasserer Kristus iblant oss i dag, hvor han fortsetter sin frelsesgjerning også når mørket truer.

  Plassering/tema: Trengsel og trøst.

  054 Tal ikkje om ei tru som vender ryggen til

  T & M: John Bell 1988, 1997; O: Hans Johan Sagrusten 2000; S: Knut Størdal 2019
  En diakonal bysalme om tro og nåde, som utfordrer til inkludering og etterfølgelse. Kan synges firstemmig.

  Plassering/tema: Tro og etterfølgelse.

  055 Var inte rädd

  T: Ylva Eggehorn 1972; M & S: Lars Moberg 1974
  En håpssalme om ensomhet og om å være på flukt. Flyktningkrisen gjør salmen fra 1970-tallet igjen aktuell. Salmen ble også tatt med i salmebokforslaget Salmebok 2008 (S-2008).

  Plassering/tema: Guds omsorg. Ved livsgrensa og gravferd.

  056a Ved vindens hjul vi love Gud

  T: Johan Falkberget c. 1948, 1964; M1 & S1: Sparre Olsen 1957
  Bergmannssalmen
  er en allerede godt etablert Falkberget-tekst som viser kontekstualitet og lokalforankring i gruvemiljøet i bergstaden Røros.

  Plassering/tema: Hengivelse og etterfølgelse.

  056b Ved vindens hjul vi love Gud

  T: Johan Falkberget c. 1948, 1964; M2 & S2: Henning Sommerro: 1996, 2019
  Bergmannssalmen er en allerede godt etablert Falkberget-tekst som viser kontekstualitet og lokalforankring i gruvemiljøet i bergstaden Røros. Sommerros melodi er opprinnelig komponert som del av gammeldansmessen «Vindens hjul».

  Plassering/tema: Hengivelse og etterfølgelse.

  057 Velsigna kalk! Velsigna brød

  T: Arnfinn Haram 2008; M & S. Samuel Sebastian Wesley 1872
  Salmen er et godt nynorsk supplement til offertoriumsalmene i N13. Den har en høytidelig melodi av S.S. Wesley.

  Plassering/tema: Nattverd.

  058a Vidunderligst av alt på jord

  T: N.F.S. Grundtvig 1829, 1852; M1 & S1: Harald Gullichsen 2011/2020
  En ny melodi av Harald Gullichsen til N13 529. Melodien gjør at vi tar med Grundtvigs syvende vers:
  Med Sølv og Guld sin Kæmpe-Trop
  Ei Sions-Kongen fæster,
  Men siger blot: Guds Fred! stat op
  Og sid blandt Kongens Giæster!

  Plassering/tema: Kirken og det kristne fellesskapet.

  058b Vidunderligst av alt på jord

  T: N.F.S. Grundtvig 1829, 1852; M2 & S2: Sigvald Tveit 1982
  Sigvald Tveits melodi til N13: 538, «Vi kommer til din kirke, Gud» knytter også to og to vers sammen. Melodien gjør at vi tar med Grundtvigs syvende vers:
  Med Sølv og Guld sin Kæmpe-Trop
  Ei Sions-Kongen fæster,
  Men siger blot: Guds Fred! stat op
  Og sid blandt Kongens Giæster!

  Plassering/tema: Kirken og det kristne fellesskapet.

  059 Vi har ein lengt i våre hjarte

  T, M & S: Anne Quigley 1992; O: Sverre Hatle 2011
  Denne salmen er en nynorsk oversettelse av N13:708 «There is a longing in our hearts», som forløser teksten på norsk.

  Plassering/tema: Undring, lengsel og bønn/forbønn.

  060 Vokt meg som din øyesten

  T: Sal 17 & 36; M & S: Ivar Schonhowd Haugen 2004
  Denne bibelske salme er allerede i bruk i gudstjenestelivet mange steder. Omkvedet fungerer godt som forbønnsvar eller som meditativ salme i «Taize-stil». Teksten knyttes gjerne til aftenbønn.

  Plassering/tema: Kveld. Tidebønner.

  061 Vår Gud, din fakkel har du tent

  T: Trond Hellemo 2005; M & S: Ivar Jarle Eliassen 2005
  En salme med en varsom og forsiktig tekst om Gud som har tent sin fakkel i sør slik at mørke blir til lys, natt blir til dag. Salmen er skrevet til Viken senter for psykiatri og sjelesorg, Nord-Norges Modum bad.

  Plassering/tema: Morgen.

Kontaktpersoner