Kirken logo
Gudstjeneste med adventsfortellinger

Foto: Jorunn Bottolfs

Gudstjeneste med adventsfortellinger

Passer til adventstiden

 • Alder
  3-5, 6-8, 9-12
 • Varighet
  1-2 timer
 • Laget av
  Vardåsen menighet
 • Publisert
  16.12.2013
 • Oppdatert
  02.12.2022
 • Beskrivelse

  Denne gudstjenesten er lagt opp som en lang fortelling om opptakten til Jesu fødsel (i stedet for preken), der forskjellige adventsfortellinger kaster nytt lys over de liturgiske ledd i gudstjenesten. Det gjør at bibelfortellinger og liturgiske ledd passer godt og sammen fungerer som en helhet.

  Noen av historiene som blir brukt:
  – innledende ord; «I begynnelsen var Ordet…» fra Johannes-prologen
  – Profetene som kom med profetier om den fremtidige kongen
  – det jødiske folk som lider under romerne, Kyrie-rop ut fra det
  – gjeternes liv i Betlehem, gloriasang ut fra det (med tanke på den englesang de skulle oppleve)
  – Sakarja og Elisabeth, som ble foreldre til døperen Johannes
  – Maria og engelen Gabriel
  – Maria som blir gravid, og hennes forvirrede følelser og tanker
  – Josefs reaksjoner, følelser og handlinger
  – Maria og Josefs vandring mot Betlehem
  – De tre vismenn og legenden om den fjerde vismann

  Medvirkende er en forteller og noen til å spille Maria, og evt også Josef. Kirkens julekrybbe kan bli brukt i fortellingen, ved at de enkelte personene/dyrene som nevnes i adventstekstene blir båret inn mens det fortelles om dem.

  Andre medvirkende i gudstjenesten er noen til å lese tekst, både barn og voksne. Dette ble brukt i en familiegudstjeneste, og ble godt mottatt av alle aldersgrupper.

  Last ned manus og liturgi her.