Kirken logo
Mukulamesse

Foto: Fyllingsdalen menighet

Mukulamesse

Messe for barn med fokus på sanser og mange tips til  bønnevandringer.

 • Alder
  3-5, 6-8, 9-12, voksne/familie
 • Varighet
  1 time
 • Laget av
  Forskjellige
 • Publisert
  22.03.2018
 • Oppdatert
  22.09.2023
 • Beskrivelse

  Mukulamesse

  Mukulamessa kom til Norge på 90-tallet, og tok med seg tanken om bønnevandring inn i norske gudstjenester. 

  Mukulamesse ligner på Thomasmesse, men er tilpasset barn. Mukula er et finsk ord som betyr blomsterløk som skal spire og vokse, og messen er til for at barna skal spire, vokse og utvikle seg. 

  Mukulamessa består av egen liturgi og en utvidet bønnevandring for alle sansene. 

  Bønnevandring

  Bønnevandringa er hovedelementet i Mukulamessa, og bør vare oppmot en halv time. Det organiseres stasjoner rundt om i kirkerommet, der barn får brukt så mange sanser som mulig. Det er vanlig å sette opp små telt der bønnestasjonen er inn i, eller lage til lekehytter med pledd og puter med stasjon inn i.

  Man kan ha noen veiledere ved postene for å forklare hva som kan gjøres, og man kan sette opp skilt som forklarer bønnestasjonen for de voksne som går rundt med barna.

  Det er bare fantastien som setter grenser for hva som kan være stasjoner i bønnevandringen, men bruken av en eller flere sanser bør vøre gjennomgående. Antall poster bør vurderes opp mot antall deltakere og tidsbruk.

  Se tips til poster i bønnevandringen i Bønnevandring-ressursen.

  Liturgi og musikk

  Under bønnevandring spilles det musikk fra orgel/piano; meditativ musikk eller barnesanger man kan synge med på, eller musikk via lydanlegg.

  Finske Anna-Mari Kaskinen har skrevet liturgiske ledd til Mukulamessen og Vidar Kristensen har oversatt de til norsk.

  Den blå barnesangboka fra 1996 har mange av desse:

  • 252 Alle barn kan komme
  • 255 Det er godt å være sammen
  • 257 Du så meg, kjære Jesus
  • 278 Veien til Jerusalem
  • 279 Vi lukker våre bøker

  Barnesalmeboka fra IKO har også en del av disse:

  • 57 Veien til Jerusalem
  • 113 Du så meg, kjære Jesus
  • 285 Alle barn kan komme
  • 296 Jesus jeg vil gjerne be deg
  • 307 Gud, min kjære Far (nr 502 i Salmebok N13)

  Preken

  Hvis man vil ha preken bør den ikke være for lang, og bør gjerne ha et sansefokus: lukte, smake, høre.

  Både i preken og i øvrig liturgi kan man bruke handdukker som kan forklare vanskelige ord som barna ikke forstår, for eksempel synd eller nåde.

  Mukula-lørdag

  Som en forberedelse til Mukulamessen kan man invitere barn til å bli med å lage til. Dette kan knyttes til utdeling av 4- eller 6-årsbok, eller til barn som nettopp har vært innom kirken.

  Man samles til lek og moro, spiser grøt i fellesskap og barna bidrar i forberedelsene til messen med å bygge hytter, sette opp telt og finne plakater og utstyr. Dette skaper tilhørighet for barna.

  Om Mukulamesse - opplevelse og læring i kirken

  Les Alf rolin sin artikkel i Prismet 1/1997 om Mukulamessens bakgrunn og inntog i Den norske kirke. Last ned artikkelen her.

 • Bilder

  Foto: Fyllingsdalen menighet