Kirken logo

Kulturminnedagene 2024

Kulturminnedagen er en glimrende anledning til å skape blest og forståelse for den lokale kirkelige kulturarven, og dermed også forberede seg på kirkebevaringsprogrammet. Dagene blir i år arrangert fra 31. august til 8. september. Alle lokalmenigheter kan registrere seg som arrangør.

Kulturminnedagene 2024
Publisert 25. april 2024
Oppdatert 25.04.2024

Kirkebevaringsprogrammet som ble lansert tidligere i år, handler ikke bare om istandsetting, men også om kunnskap, opplevelse og formidling. Dette er også kjernen i kulturminnedagene.

I en kirkelig sammenheng er det naturlig å se kulturminnedagen i sammenheng med intensjonen i bevaringsprogrammet. Det handler om å skape lokalt engasjement for den lokale kulturarven!

Spor, nettverk og forbindelser

Kulturminnedagene har i år tema «Spor, nettverk og forbindelser». Den kirkelige kulturarven, både den materielle og immaterielle, handler nettopp om slike spor, nettverk og forbindelser. Kirken er en «bevegelse» som startet rundt Middelhavet for to tusen år siden, og gjennom årene ikke bare satte spor i, men var med å skape vår norske kultur.

Lokalkirken er kulturarv

Kulturminnedagene er en fin anledning til å invitere storsamfunnet til en feiring av den lokale kirkelige kulturarven, med kirkested, bygg, interiører, kunst-, musikk- og foreningsliv.

Kulturvernforbundet er koordinator for inspirasjons- og informasjonsformidling, men det er lokale menigheter, foreninger, lag, museer osv. som selv tar ansvar, åpner opp bygg og steder og står for sine egne arrangementers innhold. Mange menigheter har, enten selv eller i samarbeid med andre lokale lag og foreninger, en dag i den aktuelle perioden åpnet opp kirkene og invitert publikum til å bli bedre kjent med den felles kirkelige kulturarven.

Registrer din menighet til kulturminnedagene

Kulturvernforbundets nettsider gir mer informasjon om årets dager og viser tidligere års arrangementer, til inspirasjon: https://kulturvern.no/kulturminnedagene/tema-2024/

Ved å gå inn på nettsiden og registrere seg, gratis, får man tilgang på hjelpemidler, markedsføring og ideer.

Den europeiske kulturminnedagen ble lansert i 1985, og har i Norge vært en årlig begivenhet siden 1993. Dette betyr 300 arrangementer og 50.000 besøkende hvert år