Kirken logo

Vi bygger kirke - veileder 2008

"Vi bygger kirke. Fra drøm til virkelighet - erfaringer fra plan- og byggeprosessen." Utgitt av Finn Bårdsen, kirkebyggrådgiver i Stavanger bispedømme, 2008.

Vi bygger kirke - veileder 2008
 • Laget av
  Finn Bårdsen
 • Publisert
  01.08.2008
 • Oppdatert
  13.02.2024
 • Om veilederen

  Veilederen inneholder mange gode råd om programmering av nye kirkebygg og organisering av prosessen på vei mot en ny kirke som fremdeles er gyldige. Regelverk og godkjenningsprosesser er til dels vesentlig endret siden 2008, her må brukeren søke oppdatert informasjon andre steder.

  Her finner du veilederen: vibyggerkirke.pdf (kirken.no)

Kontaktpersoner