Kirken logo
Kirkevalget – nominere kandidater

Kirkevalget – nominere kandidater

Nominasjonsfasen i kirkevalget innebærer å skaffe kandidater til å stille til valg. Nå skal det gjøres kjent at menigheten leter etter kandidater til nytt menighetsråd, levere kandidatlister og offentliggjøre kandidatene. Her finner du ressurser til arbeidet.

 • Laget av
  Kirkerådet
 • Publisert
  15.05.2023
 • Oppdatert
  15.05.2023
 • Beskrivelse

  Nominasjonsfasen i kirkevalget

  Nominasjonsfasen i kirkevalget innebærer å skaffe kandidater til å stille til valg. 

  Nå skal det gjøres kjent at menigheten leter etter kandidater til nytt menighetsråd, levere kandidatlister og offentliggjøre kandidatene. Her finner du ressurser til arbeidet.

   

  Kirkevalget 2023

  I kirkevalget 2023 startet nominasjonsfasen høsten 2022 og varte til 31. mars 2023, som er fristen for innlevering av kandidatlister til både menighetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg/valg til Kirkemøtet.

   

 • Kom i gang

  Kom i gang med nominasjonsarbeidet

  Menighetsrådet er valgstyret, og det er dermed menighetsrådet som har ansvaret for kirkevalget. Dette innbærer gjennomføring og ikke minst å finne kandidater som takker ja til å stå på liste i høstens valg.

  På neste menighetsrådsmøte kan denne powerpointen benyttes til å komme i gang med arbeidet.  

   

  Råd og ressurser til arbeidet

  • Gjør kjent at menigheten leter etter kandidater til menighetsråd
  • Benytt menighetsblad, hjemmeside, sosiale medier og lokalmedier 
  • Sett inn annonser i lokalavis etter kandidater til menighetsråd 
  • Løft fram positive og engasjerte tillitsvalgte og frivillige i intervjuer i egne kanaler eller ekstern media 
  • Bruk kunngjøringene i gudstjenesten til å fortelle om valget
  • Legg gjerne lapper med utfordringer på kirkekaffebordene der det står litt om hva vervet innebærer 
  • Det sendes ut egne nyhetsbrev om kirkevalg, disse er åpne for alle å abonnere på, og de vil uansett sendes ut til postmottak i alle sokn og fellesråd, kirkeverger og kommunikasjonsansvarlige på alle nivå.
 • Informasjon til kandidater

  Flyer 

  Det er laget en flyer-mal som kan tilpasses lokalt.

  Flyeren kan deles ut til personer som kan tenkes å stille til menighetsrådsvalg. Disse flyerene kan tilpasses av menigheten, eller brukes slik de er satt opp.

  Materialet er tilgjengelig på design.kirken.no.

   

  Menighetens egne nettsider og menighetsblad

  Det er viktig at menigheten gjør kirkevalg og jakten på gode kandidater synlig på egne sider og flater. Trekk gjerne over artikler fra kirken.no-sidene om å stille som kandidat til valg til egne nettsider, eller enda bedre - lag en egen artikkel om menighetsrådsarbeidet og ambisjonene i egen menighet, til nett eller papir.

  Det er laget to maler for artikler, der innholdet kan tilpasses menighetens arbeid og behov. En mal er kort og med mer rom for utfylling, den andre er en litt lengre variant, der menigheten først og fremst fyller inn menighetsnavn og kontaktinformasjon.

 • Promovideoer

  Video til rekruttering til bispedømmeråd/Kirkemøtet

  Fire medlemmer på Kirkemøtet forteller hvordan det er å være en del av kirkens øverste styre. Videoen kan brukes på alle mulige digitale flater, og har som formål å få flere til å være kandidater i valg til bispedømmeråd og Kirkemøte.

  Video til rekruttering av unge til menighetsråd

  Borg bispedømmeråd har fått laget en video som har som formål å rekruttere unge til å sitte i menighetsråd. Videoen kan brukes av alle.

  Nominasjonsvideoer fra Asker kirkelige fellesråd

  Asker kirkelige fellesråd har laget en rekke videoer i forbindelse med nominasjonsfasen i kirkevalget. De ti videoene kommer i ulike lengde, fra 21 sekunder til seks minutter. Videoene informerer godt om kirkevalg, om hva menighetsrådets oppgaver er og hva som skjer i kirken.

  Videoene kan være til inspirasjon i nominasjonsarbeidet. Enten kan menigheten lage video med egne menighetsrådsmedlemmer, eller videoene vises som de er, men husk da at den har sluttplakat fra Asker kirkelige fellesråd. Videoene er produsert av Bo Mathisen, på oppdrag fra Asker kirkelige fellesråd ved Jørgen Guntveit Svartvasmo js878@kirken.no 

  Nominasjonsvideo fra Tananger menighet

  I Tananger har de laget en video for å nå ut til flere som kan tenke seg å sitte i menighetsråd. Videoen kan brukes av flere, og kanskje særlig til inspirasjon om man vil lage en til egen menighet.

 • Annet promomateriell

  Maler, avisannonse, videoer ++

  Alle maler og design-filer for å promotere å stille til valg i kirkevalget finner du i design.kirken.no.

  Klikk her for å finne maler knyttet til nominasjonsfasen

  Her finner du:

  • Flyer for å rekruttere kandidater
  • Avisannonse for å rekruttere kandidater
  • Avisannonse for kunngjøring av frist for innlevering av listeforslag
  • Videoer til sosiale medier for å rekruttere kandidater
  • Bilder til sosiale medier for å rekruttere kandidater
  • InDesign-fil for flyer
  • Trykklare PDF-er av flyer og printannonse
 • Krav til nominasjon

  Finn alle detaljer og krav knyttet til nominasjonsfasen i kirkevalgets valghåndbok.

  Finn lenke til valghåndboka her.

 • Presentere kandidatene

  Offentliggjøring av kandidatene

  Offentlig presentasjon av kandidatene skal skje så snart som mulig etter at listene er innlevert, og senest 22. mai 2023.

  Kandidatpresentasjon på kirkevalget.no

  Kirkerådet oppfordrer valgstyret til å benytte muligheten for kandidatpresentasjon på kirkevalget.no. Det får man ved å legge inn utfyllende informasjon om kandidatene i valgmodulen, som deretter legges ut på nettsiden av Kirkerådet. Presentasjonen av kandidatene skal inneholde de opplysninger som finnes på valglisten, og bør også inneholde opplysninger om utdanning, yrke, verv i kirkelig, offentlig og organisasjonsmessig sammenheng, satsningsområder, samt bilde. 

  Man kan bruke skjema 3.1 Presentasjon av kandidatene til menighetsrådsvalg til dette formålet.

  Kunngjøringsannonser i avis

  I design.kirken.no ligger annonsemaler med tekst som kan tilpasses. Annonsene er særlig tilpasset avisspalter. Finn oversikt over alle avisannonsemalene under "promomateriell" i sidemenyen.