Kirken logo
Dette bør du vite om endringene i Facebook og Instagram

Dette bør du vite om endringene i Facebook og Instagram

Meta vil bruke offentlige bilder og innlegg som treningsdata for å utvikle selskapets KI-tjeneste. Les her om hva endringene har å si for kirken, og hvordan du kan protestere her.

Publisert 17. juni 2024
Oppdatert 18.06.2024
Laget av Kirkerådets avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt / Seksjon for digitalisering

De aller fleste som jobber i Den norske kirke har også en privat, personlig Facebook-profil eller Instagram-kontoer. Mange menigheter har også tilstedeværelse på en eller begge plattformer. Meta har varslet at de vil bruke offentlige bilder og innlegg som treningsdata for å utvikle selskapets KI-tjeneste. Som privatperson og menighet bør dere gjøre dere kjent med endringene.

Merk! De varslede endringene skulle tre i kraft etter 26. juni. Meta har nå uttalt at de utsetter å iverksette endringene, men det er fortsatt mulig å protestere.

Kort om hva som skjer nå

 • Meta, selskapet som eier Facebook og Instagram, utvikler sin tjeneste for kunstig intelligens (KI)
 • Meta varsler nå at de vil benytte seg av alt offentlig innhold for å trene KI-tjenesten
 • Dette vil bli brukt til å trene KI-tjenesten: Alt offentlig innhold. Dette kan være profilbilder, statusoppdateringer fra hverdag og arbeid i kirken, dine publiserte familiealbum og kommentarer på offentlige poster.
 • Dette vil ikke bli brukt for å trene KI-tjenesten: Private meldinger og personopplysninger fra brukere under 18 år.
 • Dette er det usikkert om vil bli brukt til å trene KI-tjenesten: Innhold publisert på sider, innhold i grupper og innhold som er spesifikt merket med at det kun skal være synlig for dine venner.
 • Man kan som eier av en personlig profil/konto protestere til Meta, mot at ens eget innhold skal bli brukt i opptreningen av KI-tjenesten.
 • Mange har reagert sterkt på nyheten, og ønsker å protestere mot endringene. Se hvordan lenger nede i saken.
 • Noen velger å forlate plattformen, og Forbrukerrådet og NOYB har klaget til Datatilsynet.
 • Saken behandles i Sikkerhetsutvalget i Den norske kirke i september

Hva endringene har å si for Den norske kirke og deg som medarbeider

Meta vil nå bruke informasjon, som bilder, innlegg og kommentarfelt, til å utvikle selskapets KI-tjeneste. I praksis betyr dette at offentlig innhold på Facebook og Instagram vil kunne brukes som treningsdata for Meta. Etter å ha trent, vil KI-tjenesten kunne bruke dine tekster og bilder til å skape nytt innhold, som nå kan settes inn i en ny sammenheng.

Det vil blant annet si at alt fra deler av et innlegg med en bønn, en takk for frivillig innsats, hyggelige bilder fra en dåp, til familiebilder kan brukes til helt nye formål.

At Meta bruker informasjon brukerne publiserer til å utvikle tjenestene sine, er ikke nytt. Det som derimot er nytt, er at Meta ønsker å trene en KI-tjeneste med personlig informasjon. Du bør derfor, som før, være varsom med hva du deler på Metas plattformer. Det gjelder deg som privatperson, menighetens Facebook-side og Instagram-konto.

Alle opplysninger om religion knyttet til enkeltpersoner, regner Datatilsynet som sensitive personopplysninger. Sensitive personopplysninger skal behandles med varsomhet på sosiale medier.

Som privatperson har du anledning til å protestere mot at innholdet på dine personlige profiler/konti skal bli brukt i opptreningen av KI. Som virksomhet har du derimot ikke anledning til å protestere.

Slik protesterer du

Som eier av en personlig profil på Facebook eller Instagram, bør du ta en vurdering på om du skal protestere. Protesten må sendes inn innen 26. juni 2024. Om du ønsker å protestere, er opp til deg som privatperson. Dette er en sak i utvikling, og det er lurt å følge med på Datatilsynets og Forbrukerrådets sider.

Hvem som kan protestere

 • Du kan protestere på vegne av deg selv, protester én gang for Facebook-profilen din og én gang for Instagram-kontoen din
 • Du kan protestere på vegne av en Instagram-profil (også menigheten sin)
 • Det er ikke mulig å protestere på vegne av en Facebook-side eller gruppe.

Her finner du protestskjema

Logg inn på profilen du ønsker å sende inn en protest fra i nettleseren (ikke app).

Deretter kan du gå direkte til protestskjema her: 

Husk! Dersom du har både Facebook- og Instagram-konto, eller flere kontoer, må du protestere for hver av dem. For å fullføre protesten, må man bekrefte innsendingen av skjema med en kode som blir sendt på e-post. 

Du trenger ikke skrive langt, eller formelt. Protestskjema blir behandlet automatisk, og du får raskt svar på protesten. Datatilsynet anbefaler at du skriver at du er bekymret og at du ønsker å ha kontroll på innholdet ditt. 

Veien videre

Datatilsynets oppfølging

Forbrukerrådet og NOYB sendte 6. juni en klage til Datatilsynet på Metas initiativ. I klagen nevner de at Metas KI-modell også kan bli brukt til politisk påvirkning for eksempel i forbindelse med valg, og til å vurdere personer i forbindelse med ansettelser. 

Datatilsynet jobber aktivt med saken sammen med andre tilsynsmyndigheter i EØS og EU. Uansett utfallet av saken, så anbefaler Forbrukerrådet at de som ønsker å protestere gjør det innen fristen. 

Få flere råd og tips, og følg saken videre på Datatilsynets nettsider

Les mer om klagen fra Forbrukerrådet

Oppfølging i Den norske kirke

Den norske kirkes sikkerhetsutvalg for personvern og informasjonssikkerhet har dette temaet på agendaen på sitt september-møte.

Følg med i nyhetsbrev fra Den norske kirke for å følge saken.

Se mer om sikkerhetsutvalget og digitaliseringsarbeidet i Den norske kirke her.

Kontaktpersoner