Kirken logo
Perlekransmusikalen

Foto: Randi Bakken Vassplassen

Perlekransmusikalen

Musikalsk versjon av Kristuskransen der barna er "levende perler".

 • Alder
  3-5, 6-8, 9-12
 • Varighet
  En time
 • Laget av
  Kirken i Sel
 • Publisert
  26.11.2018
 • Oppdatert
  06.12.2023
 • Beskrivelse

  Perlekransmusikalen

  Utgangspunktet er et pedagogisk opplegg der Perlekransen, er det sentrale redskapet vi bygger tiltaket rundt, sammen med tekster, salmer/sanger og rekvisita.

  Perlekrans-musikalen kan variere i form og innhold ut i fra hvilken aldersgruppe og type tiltak vi jobber med. Det passer fint for for gudstjenester med utdeling av 4-årsbok eller 6-årsbok, eller Lys våken-gudstjenste. Denne muligheten til å variere er noe av styrken ved opplegget.

  Musikalen kan flettes inn i ordniære gudstjenester.

  Barna får tildelt rolle som en perle i Kristuskransen. Prest/leder leser en kort tekst som forklarer hvilken perle (farge) det symboliserer, og så synger man en passende salme til.

  Les om opplegget her.

  Se eksempel på Perlekransmusikal på Lys våken-gudstjeneste.