Kirken logo
Kyrie og Credo – trosopplæring i kor

Kyrie og Credo – trosopplæring i kor

Opplegg til bruk i trosopplæring i kor

 • Alder
  6-8, 9-12
 • Laget av
  Ung kirkesang
 • Publisert
  02.12.2015
 • Oppdatert
  22.09.2023
 • Beskrivelse

  Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke

  Trosopplæring i kor

  Hefte 1 presenterer fire ledd i liturgien

  Kyrie Eleison, Gloria, Sanctus og Agnus Dei med forslag til hvordan en kan arbeide med dem i barnekor. Hefte 2 presenterer et spekter av tema: Koret, kroppen, kirkerommet, gudstjenesten, kirkehuset, kirkeåret, tidbønner og fortellingene. De fire leddene i liturgien som ikke dekkes i hefte 1 er inkludert i hefte 2.

  Til sammen utgjør de to heftene en læreplan som kan strekke seg over 3-4 års ukentlig bruk i koret, evt lengre eller kortere tid, avhengig av korlederen. Dette bygges på mange års erfaring med ulike kor i flere deler av landet. Opplegget passer best for barn og tweens.

  Hefte 2 tar opp tema som møter korlederen 

  Vanlige spørsmål i forhold til dåp, å ta hele kroppen i bruk; eksempler på sangbibkliotek for kor; tips for å velge sanger jf. søndagens tekst og forslag til sanger i kirkeåret. Det vektlegges ulike måter for hvordan kormedlemmene kan forberede og delta i gudstjenesten. Det deles gode erfaringer med fokus på det enkelte barnet og vekt på trygghet, glede og fellesskap i koret og i menigheten.

  Les mer eller bestill hefte 1 og hefte 2. Les mer om Ung kirkesang.