Kirken logo

Hvem er pilegrim i dag; hvorfor og hvordan?

For tiden legger flere mennesker ut på pilegrimsvandring. Noen definerer seg som religiøse pilegrimer fra ulike trossamfunn; andre som kulturelle pilegrimer. Hva skjer i en slik fornyelse av en gammel tradisjon? Er det noe nytt som skjer eller har det å gå pilegrim alltid endret seg med påvirkning fra tiden den fant sted i? Hvordan skal vi som tros- og livssynsamfunn komme dette i møte?

Hvem er pilegrim i dag; hvorfor og hvordan?
 • Starter
  28.09.2023 Kl. 09.00
 • Laget av
  Avdeling for kirkefag og økumenikk
 • Publisert
  31.10.2023
 • Beskrivelse

   

  For tiden legger flere mennesker ut på pilegrimsvandring. Pilegrimene har ulik bakgrunn, motivasjon og  egne tanker om f.eks. hvor vandringen deres skal finne sted, hvor lang den skal være og ikke minst: hvordan de vil bevege seg fra A til B. I denne sammenheng definerer noen seg som religiøse pilegrimer fra ulike trossamfunn; andre som kulturelle pilegrimer.

  Hva skjer i en slik fornyelse av en gammel tradisjon? Er det noe nytt som skjer eller har det å gå pilegrim alltid endret seg med påvirkning fra tiden den fant sted i? Hvordan skal vi som tros- og livssynsamfunn komme dette i møte? 

  Kirkerådets seksjonsleder - gudstjenesteliv og kultur, Inger Anne Naterstad vil lede samtalen med webinardeltakerne etter at sokne- og pilegrimsprest i Sarpsborg og medlem av Kirkerådets Nasjonale kirkelige pilegrimsutvalg, Helene Selvik, gen.sekr. i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Ingrid Rosendorf Joys og regionalt leder og pilegrimsprest ved Oslo pilegrimssenter, Anne Runesson, har presentert sine refleksjoner om å være pilegrim i dag. 

  Webinaret ble sendt torsdag 28. september 2023.

Kontaktpersoner