Kirken logo

Brukerveiledning "øvrige tiltak"

Nytt tiltak

TILTAKSBESKRIVELSEN

Sist oppdatert 10. januar 2022

I planverktøyet opprettes alle nye tiltak ved å klikke på «nytt tiltak» bak valget «flere valg» til høyre del av skjermen på oversiktsiden over tiltak i planen.

NB: Hvis tiltaket allerede ligger i planen under "øvrige tiltak" er det kun punkt 3: kategori, 5: målgruppe og 7: samarbeid som trenger oppdatering. 

1. Navn på tiltaket

Gi først tiltaket et navn under "Navn på tiltaket".

2. Hva slags tiltak vil du opprette?

Her velger du "øvrige tiltak". Dette valget gjør at tiltaket legges nederst i planen (eller"under streken" som et "øvrige tiltak").

3. Kategori

Lederkurs, babysang, søndagsskole og kor skal inntil videre rapporteres i SSB-skjema (Kirkelig årsstatistikk). De har en historikk som ikke lar seg videreføre om vi flytter all rapportering til Planverktøyet. Samtidig vil vi at alt arbeid for barn og unge i menighetene skal gjenspeiles i rapporteringen i planverktøyet. Derfor vil disse fire typene tiltak rapporteres begge steder. For at de ikke skal telle dobbelt i den nasjonale statistikken vil vi at de blir gitt en kategori her, slik at de enkelt kan tas ut når tallene summeres.

4. Gjennomføres av

Hvis enheten består av flere sokn, kan tiltak opprettes for flere eller alle soknene. Kryss av for de sokn som samarbeider. Det blir da kun et tiltak å rapportere, men deltakertallene skal fordeles på hvert enkelt sokn. 

5. Målgruppe

"Er deltakere over 18 år med i målgruppen?": Mange tiltak har både barn, unge og voksne i målgruppen. Ved å krysse av for at deltakere over 18 år er med i målgruppen, får man mulighet til å rapportere antall deltakere i denne gruppen også.

6. Ansvarlig

Skriv inn stillingstittel eller rolle (frivillig, folkevalgt etc) - ikke person/navn.

7. Samarbeidende organisasjon

Kryss av for eller skriv inn hvilken eller hvilke organisasjon(er) dere samarbeider med for å gjennomføre tiltaket.

8. Kommentarer

Dette er et valgfritt felt. Her kan du skrive om målsetting, arbeidsmåter og innhold.

TILTAKSRAPPORT

1. Ble tiltaket gjennomført

Har velges det kun mellom ja eller nei. 

2. Antall samlinger

Hvor mange samlinger hadde tiltaket? En juletrefest har kun én samling, mens et kor har mange øvelser. For leir teller hvert døgn som en samling.

Hvis tiltaket ikke hadde noen samlinger (f.eks utsending av dåpshilsen på 1-årsdagen) krysser du av for "tiltaket hadde ingen samlinger". Da forsvinner også feltene for å rapportere deltakere.

3. Oppslutning

I feltet "snitt" skriver du hvor mange som gjennomsnittlig deltar på en samling, mens i feltet "enkeltpersoner" hvor mange enkeltpersoner som total har vært innom.

  • Snitt: Anslå hvor mange som gjennomsnittlig er til stede. NB: Dette feltet er kun synlig hvis det er flere enn en samling.
  • Enkeltpersoner: hvor mange enkeltpersoner var innom? Samme person kan ha vært innom flere ganger, men telles kun en gang. Selv om det er et snitt på f.eks 20 deltakere hver gang, kan 100 forskjellige personer har vært med i løpet av året. Her holder det med et omtrentlig tall hvis det er vanskelig å telle. 
  • Deltakere over 18 år: hvis det i tiltaksbeskrivelsen er krysset av for at det er deltakere over 18 år i målgruppen, vil et felt for antall deltakere i denne gruppen dukke opp her. Fyll ut "snitt" og "enkeltpersoner" som beskrevet over.

4. Kommentar til oppslutningen

Dette feltet er det valgfritt å svar på.