Kirken logo

VIKTIG: Tall for 0-åringer

Oppdatert 6. januar 2022

Når du velger målgruppe 0 år vil tallet du får avvike fra tall du får på andre målgrupper. Mens alle andre målgruppetall er lik «født i kalenderår» basert på hvilken alder barnet blir i det året tiltaket rapporteres for, vil 0-åringer være «døpt i kalenderår.»

Eksempel: når du rapporterer f.eks. dåpssamtale (0-åringer) for 2021, vil målgruppen være de barn som er døpt i 2021, det vil som oftest bety at de i praksis bety barn som er født fra oktober 2020 til september 2021 (selv om mange døpes i andre aldre også, f.eks i forbindelse med konfirmasjonstiden). Det blir slik fordi tallet skal være klart til 15. januar 2022.

Selv om både 0-åringer, 1-åringer, konfirmanter og andre blir døpt, må målgruppen som legges inn i tiltaket være 0. Hvis det legges inn 0-1 vil alle ettåringer som er døpt i 2020 også være i målgruppen, men de ble jo rapportert året før. For å få et mest mulig korrekt oppslutningstall skal man derfor kun velge 0-åringer for tiltak som er knyttet til dåp.

Skriv gjerne i kommentarfeltet i tiltaksrapporten hvilken alder det var på de som ble døpt!

Les mer i veiledningen