Utfylling av årsrapporten

Årsrapporten består av fire deler.

Den første delen er forhåndsutfylt, og kan kun endres av din bispedømmerådgiver.

Del to og tre skal du fylle ut, mens del fire er tiltaksrapportene som du sannsynligvis allerede har fylt ut i en annen del av planverktøyet.

For å komme til årsrapporten klikker du først på «Årsrapporter» i menyen, og deretter på «Vis årsrapport» lengst til høyre på raden for det året du vil se på.


Deretter klikker du på seksjonene i høyre kolonne, Klikk «rediger» for å komme i gang med å fylle ut.


Hvis ikke redigeringsknappen vises kan det bety at du må oppgradere din tilgang. Send i så fall en e-post til kirkerådet.

Sist oppdatert 1. mars 2018