Kirken logo

Introfilm til nye menighetsråd

På første møte er alle nye menighetsråd invitert til å se en introfilm, som nå er klar. Den er første ledd i opplæring av nye folkevalgte.

Introfilm til nye menighetsråd
Publisert 7. september 2023

Kirkerådet og KA samarbeider om materiell og et felles opplegg for kursing av nyvalgte rådsmedlemmer høsten 2023 og våren 2024. En styringsgruppe ser kursene for menighetsråd, fellesråd, bispedømmeråd og Kirkerådet i sammenheng og har som mål å sikre en konsentrert og prioritert felles kjerne av innhold til alle kurs for henholdsvis menighetsråd, fellesråd og bispedømmeråd.

Kursene blir som tidligere gjennomført som fysiske møter. Kursinnholdet vil bygge på en revidert og oppdaterte håndbok for menighetsråd og fellesråd.

Det første steget i opplæring er en introfilm til alle nye menighetsråd. Du kan spille av filmen ved å trykke på filmen under. Skal du spille den av i et lokale uten internett, kan du laste ned filmen ved trykke her.