Kirken logo

Diakonimidler utdelt 2023

For fjerde året på rad har det vært mulig for menigheter, fellesråd og organisasjoner over hele landet å søke innovasjonsmidler fra Kirkerådet. Midlene er ment å gi mulighet til å prøve ut nyskapende ideer og konsepter i det diakonale arbeidet og i frivilligheten med utgangspunkt i bærekraftsmålene. Midlene skal gi en mulighet til å sette i gang et utviklingsarbeid man ellers ikke kunne gjort, og gjennom det møte behov som kirken ellers ikke kunne møtt.

Diakonimidler utdelt 2023
Publisert 15. september 2023
Oppdatert 15.01.2024

– Det er lett å se kirkens relevans i lokalsamfunnet ut fra prosjektene som har søkt. Mange menigheter jobber godt med samarbeidspartnere der de er, med kommunen, andre frivillige organisasjoner og andre, sier seniorrådgiver i Kirkerådet, Sigrid Flaata.

– Jeg er virkelig imponert over alt det gode diakonfaglige arbeidet som drives over hele Norge, og hvor mange som ønske å utvikle tiltak og forsøke noe nytt i sin sammenheng. Det er alt fra å prøve konsepter hentet fra andre sammenhenger ut i en kirkelig setting, til nyskapende løsninger som vokser ut av lokale behov. Det viser at kirken tar lokale utfordringer på alvor og ønsker å være del av løsningen.  Dessverre er det begrenset med midler vi kan dele ut, og i år er det seks prosjekter fra de fleste landsdeler, som kom igjennom nåløyet, forteller Flaata.

Det var 51 søkere til 1.9 millioner kroner.


Disse fikk tildelt midler:

 • Stavanger kirkelige fellesråd - Ukrainsk flyktning som erfaringskonsulent.
  • Utprøving av ukrainsk flyktning i rollen som erfaringskonsulent for å bygge bro mellom ukrainske flyktninger og det norske samfunnet/menigheten.
  • Målgruppe: Ukrainske flyktninger og menigheter
 • Paulus og Sofienberg sokn – Mangfoldskatedralen på Sofienberg
  • Gjennom en bred medvirknings og samskapingsprosess med lokalbefolkningen, legges grunnlaget for å tenke nytt om nedlagte kirkebygg og utvikle diakonale møteplasser.
  • Målgruppe: barn og ungdom og utsatte grupper i nabolaget og frivillig
 • Lindesnes kirkelige fellesråd – Demensvennlig kirke
  • Prosjektet utvikler felles kompetanse i åndelig omsorg i en samskapingsprosess mellom kirke og helse og sosialtjeneste lokalt.
  • Målgruppe: Personer med demens og ansatte i kirke og helse og omsorg
 • Bamle kirkelige fellesråd – vedgruppa i Bamle
  • Vedgruppa møter menneskers behov for ved, sosialt nettverk og språktrening på en positiv måte gjennom en nyttig aktivitet som engasjerer menn og damer.
  • Målgruppe: Mennesker som trenger ved. Frivillige, flyktninger og andre som trenger sosialt nettverk
 • Vestfossen kirkehage
  • Tilbud til ungdom med skoleutfordringer om å jobbe med å utarbeide en kirkehage i et samhandlingsprosjekt med kommune og skole og ved gjenbruk av gamle kirkebygg.
  • Målgruppe: Ungdom
 • Ålesund og Volsdalen menighetspleie – samhandlende hjemmeomsorg
  • Et gjensidig samarbeid mellom menighetspleie, kommunale hjemmetjenesten og fellesrådet om å utvikle en frivillighet som kan bidra til å gi eldre et helhetlig omsorgstilbud med fokus på eksistensiell og åndelig behov.
  • Målgruppe: Hjemmeboende eldre og frivillige

Kontaktpersoner