Kirken logo

Tildelte midler til utvikling av pedagogiske opplegg om kristendommens påvirkning på norsk samfunn og kultur gjennom 1000 år.

Kirkerådet har utlyst midler til utvikling av pedagogiske opplegg om til kristendommens påvirkning på norsk samfunn og kultur gjennom 1000 år. Utlysningen er tenkt å stimulere skole-kirkesamarbeid og gi ressurser til menigheter i Den norske kirke som ønsker å ta disse i bruk.

Tildelte midler til utvikling av pedagogiske opplegg om kristendommens påvirkning på norsk samfunn og kultur gjennom 1000 år.
Publisert 18. desember 2023
Oppdatert 15.01.2024

Det kom inn flere interessante søknader på denne utlysningen. To søkere ble tildelt 500 000kr hver for sine prosjekter:

Sanden media med sitt prosjekt «Kirkas influensere»:
Fire utvalgte historiske personer som på hver sin måte og med ulike virkemidler har påvirket kristendommens form og utbredelse i det norske samfunnet og kultur, vil presenteres for elever i 7 trinn med animasjonsfilmer som på en humoristisk og informativ måte forteller om den spennende kirkehistorien.

Kirkelig kultursenter sør- Kirkus «Tusen-vis»:
Tusen-vis skal være en historisk reise bygget på rebusprinsippet, med målsetting om at elever i 6. klasse skal få kunnskap om den 1000-årige kristne kulturarven.

 

Prosjektene ferdigstilles i 2024/2025.