Kirken logo

Tildelte midler for økt samhandling mellom elever på folkehøgskoler og bibelskoler, og de lokale menighetene

I desember 2023 ble 8 prosjekter tildelt midler for å jobbe med økt samhandling mellom elever på folkehøgskoler og bibelskoler, og lokale menigheter.

Tildelte midler for økt samhandling mellom elever på folkehøgskoler og bibelskoler, og de lokale menighetene
Publisert 19. januar 2024
Oppdatert 19.01.2024

Den norske kirke arbeider med rekruttering på mange måter og på ulike nivå. En viktig målgruppe for rekruttering er unge som skal velge studier og yrkesvei. Blant de mange unge som går på en folkehøgskole eller bibelskole er det gode kandidater til kirkelig tjeneste i Den norske kirke.

I rekrutteringsarbeidet og i rekrutteringsstrategien for Den norske kirke jobbes det gjennomgående med PIN-koden. PIN-koden sammenfatter noen av hovedprinsippene i rekruttering til kirkelig tjeneste fra ungdomsmålgruppen.

PIN-koden står for 

 • Personlig oppfordring,
 • Involvering i yrkespraksis og
 • Nærværende ansatte.

Det kom inn flere gode søknader fra folkehøgskoler, bibelskoler og menigheter som ønsker å jobbe med rekruttering til kirkelig tjeneste og PIN-koden i 2024. Totalt ble 8 prosjekter tildelt midler. 

Disse fikk midler:

 • Nordvestlandet folkehøgskole: felles kor for elever og kyrkjelyd.
 • Ansgar bibelskole: samarbeid mellom bibelskolen og menigheter i Den norske kirke.
 • Grefsen sokn: bærekraftsmesse med Grefsen menighet og elever og lærere på Rønningen folkehøgskole.
 • Sunnmøre folkehøgskole: "Saman på ferda". Samarbeid med Ulstein Kyrkje.
 • Svalbard kirke: Verdens nordligste PIN-prosjekt. Et samarbeidsprosjekt mellom Svalbard kirke og Svalbard folkehøgskole.
 • Nordfjord folkehøgskole: samarbeid mellom Gloppen sokn og Nordfjord folkehøgskole.
 • Sør-Innherad kirkelige fellesråd: Hvordan er det å jobbe i kirka? Videreutvikling av samarbeidet med Bakketun folkehøgskole.
 • BUF Barn og Unge Fjellhamar menighet: Økt samhandling med bibelskolen i Grimstad og Hedmarktoppen folkehøgskole.

Kontaktpersoner

 • Karen Elise Aschim-Teigum
  Karen Elise Aschim-Teigum Rekrutteringsrådgiver i seksjon for barn, unge og trosopplæring kt282@kirken.no Tlf: 41418128