Kirken logo

Tilskudd til orgelpedagogiske formål tildelt

Stipend og etableringsmidler til orgelundervisning er nå tildelt. Midlene skal styrke orgelundervisning i regi av menighet og fellesråd. 10 søkere fikk alle tildelt midler, til sammen 400 000 kroner.

Tilskudd til orgelpedagogiske formål tildelt
Publisert 21. november 2023
Oppdatert 15.01.2024

– Det er gledelig å se mye engasjement og gode ideer knyttet til orgelpedagogikk for barn og unge i vår kirke. Kirkens relevans i lokalsamfunnet blir synliggjort og styrket gjennom ulike samarbeidsavtaler med lokale kulturskoler. Og orgelundervisning for barn og unge, som er allerede godt etablert i Norge, får en sterkere regionalt fotavtrykk. Mange menigheter allerede jobber godt med samarbeidspartnere der de er, sier seniorrådgiver i Kirkerådet, David Scott Hamnes.

– Jeg er særdeles glad for og imponert over alt det gode orgelpedagogiske arbeidet som drives over hele Norge, og hvor mange som ønske å utvikle tiltak og forsøke noe nytt i sin sammenheng. For kirken trenger flere organister nå, og i og for fremtiden. Lokale prosjekter drives oftest av ildsjeler, og tilskudd som støtter lokale behov er et viktig virkemiddel, avslutter Hamnes.

 

Kontaktpersoner