Kirken logo

Kvalifiseringsmidler for kateket, diakon og kantor

Kirkerådet tildeler fra høsten 2024 midler til kirkelige arbeidsgivere for at ansatte i stillinger innen undervisning, diakoni og kirkemusikk kan oppnå kvalifikasjon i tråd med tjenesteordning.

Kvalifiseringsmidler for kateket, diakon og kantor
Publisert 11. januar 2024
Oppdatert 16.01.2024

Midlene vil lyses ut her i mars med antatt søknadsfrist 1. mai.

Mer informasjon kommer.

 

Kontaktperson: 
Tormod van der Hagen
Seniorrådgiver i Kirkerådets seksjon for HR
Tlf 40453540 – th953@kirken.no