Kirken logo

Utdelte midler til organisasjoner

Midlene er en del av Kirkerådets strategi for å styrke arbeid blant barn og unge.

Utdelte midler til organisasjoner
Publisert 17. juni 2024
Oppdatert 18.06.2024

Den 22. april var det frist for å søke midler til kristne barne- og ungdomsorganisasjoner. 

Av mange gode søknader var det 22 prosjekter blitt tildelt støtte (se nederst). Disse prosjektene mottok støtten basert på innsendt prosjektskisse og budsjett, og skal gjennomføres innen utgangen av 2024. Midlene er en del av Kirkerådets strategi for å styrke arbeid blant barn og unge. Det er et bidrag til støtte for organisasjonene for å skape trygge og inkluderende møteplasser for barn og unge. 

Disse midlene var også et bidrag til å opprettholde rekruttering av barn og unge til deltagelse i lokallag, festivaler og leirer. Ønsket er at barrierer for deltakelse skal bli lavere, og vi sammen styrker rekrutteringen av frivillige og ledere til aktiviteter og arrangementer.

Kirkerådet er glad for å kunne støtte det viktige arbeidet organisasjonene driver, og håper at dette bidrar til det fortsatt gode arbeidet hvor mange barn og unge får nye venner og kan oppleve mestring i gode fellesskap.

 

Her er listen over organisasjonene og prosjektene som fikk tildelt støtte: 

·        NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND UNG
Ungdomsfestival Finnmark

·       DET NORSKE MISJONSSELSKAPS BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJON (NMSU)
Flere ledere på konfirmantleir
Flere ressurspersoner i followme

·       KFUK-KFUM HAMAR YNGLINGEN
Gamingklubb Hamar

·       KFUK-KFUM GJØVIK YNGLINGEN
Satsing på unge voksne

·       HEDMARK OG OPPLAND KRETS AV NORGES KFUK OG KFUM
Kid Sing Show Innlandet 2024
Ledertreningshelg for ungdommer etter konfirmanttiden

·       NORGES KRISTELIGE STUDENTFORBUND
Lys og Lovsang

·       STIFTELSEN SKJÆRGÅRDSGOSPEL
MYE MER

·       SØNDAGSSKOLEN NORGE
Bruk at tegn i "Vår Far" og "Velsignelsen"
Messy Church

·       KFUK-KFUM NORGE
Trialeir på Strandheim

·       SKJÆRGÅRDS LIVE
Camp UNIK familie

·       KRIK SOLA
Aktivitetsdager med KRIK Sola

·       NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND UNG
UL+

·       UNG KYRKJESONG NIDAROS-MØRE
Ungdomskortreff og regionalt ungdomskor

·       UNG KYRKJESONG VEST
Vårtreff for barn og regionalt samlingsbasert kor for ungdom

·       NORGES KFUK KFUM SPEIDERE
Kursbonansa

·       KRISTEN IDRETTSKONTAKT
EXPLORE mangfold!
Ungdom fra hele Norge på ACTION!

·       NORGES KRISTELIGE STUDENT- OG SKOLEUNGDOMSLAG
Krussetreffet 2024

·       HEKTA - TROSOPPLÆRING FOR UNGDOM
Lederutvikning

 

Kontaktpersoner