Kirken logo
Utlysning innovasjonsmidlar diakoni 2024

Utlysning innovasjonsmidlar diakoni 2024

Denne utlysninga er utsett, ei avklaring vil kome i september 2024, etter møte i Kyrkjerådet.

Publisert 2. mai 2024
Oppdatert 13.05.2024
Laget av Kirkerådet

Sidan 2020 har Kyrkjerådet tildelt innovasjonsmidlar på diakoni. Det har vore støtte til nytenking innanfor diakoni og frivilligheit, og med fokus på bærekraftmåla. Prosjekta er viktige bidrag til å styrke kyrkja i lokalsamfunna, og inspirere til liknande diakonisatsing over heile landet. 

Utlysinga har til vanleg vore kunngjort i april med frist i juni. I 2024 valde Kyrkjerådet å utsetje behandlinga av saken om ei utlysing av innovasjonsmidlar diakoni 2024 til møtet i september. Vel Kyrkjerådet å lyse ut midlar då, vil ei utlysing komme på plass kort tid etter vedtaket.  

Kontaktpersoner